Eerste klacht tegen wet op dubbele achternaam is een feit

Een vrouw uit Chièvres heeft bij het Grondwettelijk Hof een klacht ingediend tegen de wet over de dubbele achternaam. Dat bij onenigheid tussen de ouders het kind automatisch de naam van de vader krijgt, is volgens haar een vorm van discriminatie.
AP2012

Virginie Voronine ligt in conflict met haar ex-man, die weigert de dubbele familienaam aan haar pasgeboren dochter toe te kennen. Dat schrijft De Morgen. Wanneer de ouders geen overeenstemming bereiken, wordt automatisch de naam van de vader toegekend.

De vrouw stapte naar het Grondwettelijk Hof om de wet ongedaan te maken. Haar advocaat voert aan dat het gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw geschonden is. Hij hoopt dat de wet herschreven wordt en de dubbele familienaam de "standaardkeuze" wordt bij onenigheid.

"De klacht maakt veel kans", zegt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. De overheidsinstelling liet de kwestie al juridisch onderzoeken en plant vandaag extra intern overleg.

Opmerkelijke klacht

Dat de klacht wordt ingediend, is opmerkelijk. De automatische toewijzing van de achternaam van de vader stond niet in het oorspronkelijke wetsvoorstel, maar is nadien toegevoegd. Het grootste twistpunt in de hele kwestie was de "standaardkeuze", wat er gebeurt als de ouders het niet eens geraken.

Dat was aanvankelijk de dubbele achternaam, maar na een hele discussie besloten de parlementsleden toch de achternaam van de vader als standaardkeuze te nemen. Die keuze wordt dus nu door Voronine als discriminerend ervaren.