Leuvens studentenblad Veto viert 40e verjaardag met boek

In oktober was het precies 40 jaar geleden dat de toenmalige Algemene Studentenraad (ASR) aan de KU Leuven het eerste nummer uitbracht van het studentenblad Veto. Naar aanleiding daarvan heeft een groep huidige en gewezen redacteurs het boek "Wij maken het nieuws. De kritische pen van Veto. 40 jaar Leuvens studentenblad" uitgebracht.

Het boek bestaat uit 40 hoofdstukken die elk een verhaal uit de geschiedenis van Veto vertellen. Het boek schetst op die manier niet alleen de geschiedenis van Veto en de evolutie die het studentenblad heeft ondergaan, maar ook dat van de georganiseerde studentenbeweging en van vier decennia Leuvense studentengemeenschap. De verschillende fragmenten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de Vetoarchieven en op getuigenissen van mensen die erbij waren.

In zijn inleiding stelt eindredacteur Jelle Mampaey dat er twee rode draden doorheen de Veto-geschiedenis lopen met name het linkse karakter en de onafhankelijkheid. Het linkse karakter vertaalde zich in veel aandacht voor de sociale sector aan de universiteit en gelijke onderwijskansen voor iedereen. Terwijl Veto opgericht werd als spreekbuis van de Algemene Studentenraad, waarvan de naam later gewijzigd werd in Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, heeft de redactie steeds een grote mate van redactionele onafhankelijkheid gehanteerd, wat meer dan eens aanleiding gaf tot conflicten.