Ook Antwerpen-Linkeroever in lage-emissiezone vanaf 2016

De lage-emissiezone die de stad Antwerpen vanaf 2016 wil invoeren zal een stuk omvangrijker zijn dan aanvankelijk gepland, zo heeft het schepencollege bekendgemaakt. Niet alleen de binnenstad, ook zowat de volledige Antwerpse Linkeroever komt mee in de zone te liggen waar oude vervuilende auto's niet langer welkom zullen zijn.

In een lage-emissiezone moeten vracht- en personenwagens aan strengere milieucriteria voldoen, zodat de luchtkwaliteit in het gebied kan verbeteren. Dieselwagens ouder dan vijftien jaar zullen bijvoorbeeld niet langer toegelaten worden, tenzij eventueel tegen betaling, dieselwagens ouders dan tien jaar enkel indien ze een roetfilter hebben. Antwerpen werkt momenteel samen met de Vlaamse overheid de details van het systeem verder uit, waarna een grote communicatiecampagne zal volgen om inwoners en bezoekers te informeren over de precieze toelatingsvoorwaarden.

Aanvankelijk beperkte de geplande lage-emissiezone zich tot de kernstad, inclusief de Scheldekaaien, Leien en Singel. Ook het gebied tussen de Schelde, de E17, de Park & Ride aan de Blancefloerlaan en het Sint-Annabos op Linkeroever wordt nu mee opgenomen in de plannen. De Park & Ride zelf zal er buiten blijven liggen, zodat wie een erg vervuilende wagen heeft zijn voertuig daar kan achterlaten en met het openbaar vervoer de stad in kan. Intussen overlegt het stadsbestuur met de haven om ook het (binnen)scheepvaartverkeer dat op de Schelde binnen de omschreven zone vaart mee in de regelgeving op te nemen, maar voorlopig is dat nog niet het geval.

De stad besliste intussen wel om op de Antwerpse Singel enkele uitzonderingsstroken te bepalen die buiten de lage-emissiezone zullen liggen, met name om het verkeer dat er de Antwerpse ring verlaat en niet naar het stadscentrum wil niet meteen in de zone te laten terechtkomen.