Vakbonden protesteren tegen plannen Muyters rond werkervaringsplaatsen

De vakbonden hebben vanochtend actiegevoerd aan het Brusselse Martelaarsplein waar de Vlaamse regering vergadert. Ze maken zich zorgen over een nieuw systeem om werklozen werkervaring te laten opdoen. Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) belooft continuïteit voor de mensen die een traject volgen en overlegt momenteel over een nieuw systeem dat op termijn dubbel zoveel mensen naar een job moet begeleiden.

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld laaggeschoolde langdurig werklozen, bestaat er in Vlaanderen het systeem van de werkervaringsprojecten (WEP+). Momenteel worden op jaarbasis zo'n 2.600 mensen via een werkervaringsplaats begeleid naar een job. Dat gebeurt via leerwerkbedrijven die in totaal 600 mensen tewerkstellen voor de begeleiding van de werkervaringstrajecten.

Minister van Werk Muyters wil het systeem voor werkervaringsplaatsen echter vervangen door een volledig nieuw systeem. Daarbij is een overgangsperiode voorzien tot oktober 2015, maar de vakbonden vrezen dat de in totaal ruim 3.000 mensen die momenteel betrokken zijn in een traject hun job dreigen te verliezen. "Men schaft eerst het systeem af en zegt dan dat men gaat onderhandelen over een bijsturing. Dat kan toch niet", zegt Caroline Copers van het Vlaams ABVV.

Minister Muyters weerlegt de kritiek. Hij belooft de nodige overgangsmaatregelen. "Er is geen vacuüm en er zal geen vacuüm komen. Het huidige systeem loopt tot oktober en dan starten we met een een nieuw systeem." Over dat nieuwe systeem plant de N-VA-minister nog verder overleg met de sociale partners. Bedoeling is alvast om op termijn dubbel zoveel mensen (5.000) uit dezelfde doelgroep te begeleiden naar werk. Dat er al actie gevoerd wordt, terwijl het overleg nog loopt, kan de N-VA-minister ook maar matig smaken.

Minister Muyters wijst er ook op dat er een tendering komt voor het nieuwe systeem en dat de bestaande leerwerkbedrijven zich met al hun expertise daarvoor kunnen inschrijven. Vakbondsvrouw Copers heeft daar vragen bij: "Dat is natuurlijk de neoliberale visie. Men wil de expertise die nu bestaat bij al die vzw's gaan vermarkten. Als de commerciële sector zich mengt is het lang niet zeker of de bestaande vzw's kunnen voortwerken", aldus Copers.

Zij vreest ook dat het statuut van de werkervarginstrajecten zal uitgehold worden. "Nu krijgen die mensen een loon tijdens hun traject, de minister wil dat vervangen door een werkloosheidsvergoeding. Dat is een downgrade van het statuut", aldus Copers.

Meest gelezen