Voorbereiding voor komende synode van het gezin van start

De gewone raad van de bisschoppensynode is gestart met de voorbereiding van de gewone synode over het gezin die in oktober 2015 plaatsvindt. Gezien het belang van het thema woonde paus Franciscus persoonlijk de startbijeenkomst bij. Opvallend is dat meerdere niet Curie-kardinalen onder wie de Weense kardinaal Schönborn en de Zuid-Afrikaanse kardinaal Napier aan de bijeenkomst deelnamen.

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van de onlangs gehouden buitengewone bisschoppensynode over het gezin geëvalueerd en is gestart met de voorbereiding van de synode van volgend jaar over hetzelfde thema. De bisschoppenconferenties hebben inmiddels de opdracht gekregen zich verder in de vragen die tijdens de buitengewone synode aan bod kwamen te verdiepen en het advies in te winnen van de diverse lokale kerkelijke instanties.

Het einddocument van de buitengewone bisschoppensynode vormt het uitgangsdocument, de zogeheten Lineamenta, voor de gewone bisschoppensynode. De Lineamenta zullen worden toegestuurd aan de bisschoppenconferenties met het verzoek er hun commentaar op te geven. Op basis van deze commentaren komt het werkdocument, het Instrumentum Laboris, voor de komende synode tot stand.

Hoewel alle verwachtingen van de onlangs gehouden synode volgens waarnemers niet allemaal werden ingelost stellen Vaticaankenners dat paus Franciscus alleszins versterkt uit de synode is gekomen. Tijdens zijn slottoespraak liet de kerkleider duidelijk horen dat hij de paus is en niemand anders. En zich baserend op het kerkelijk recht heeft hij goed laten verstaan dat hij na de volgende gewone synode beslissingen zal nemen en dat hij dat recht heeft.