IS paait Koerden en haalt uit naar joden en sjiieten

In het nieuwste nummer van zijn magazine haalt de terreurgroep "Islamitische Staat" hard uit naar joden, sjiieten en het Westen, maar anderzijds wil de groep de activiteiten uitbreiden naar Noord-Afrika, Jemen en het Verre Oosten.
AP2014

De naam van het magazine gaan we u niet meedelen om geen propagandakanaal te worden, maar de inhoud van het magazine houdt doorgaans goed de vinger aan de pols van de ideeën en toekomstige plannen van IS in het Midden-Oosten en de wereld.

In de vorige editie werd de slavernij verheerlijkt als middel van "sociale orde" en om gevangen vrouwen van niet-islamitische religies tot bekering te dwingen. Dit keer speelt IS in op de actualiteit sindsdien en op de plannen voor de toekomst.

Zo is de terreurgroep opvallend vriendelijk voor de Koerden in Syrië en beweert die dat dertig Koerdische dorpen in de buurt van Aleppo hun trouw betuigd hebben aan "kalief" Ibrahim of Omar al Bagdadi, de leider van IS. De groep stelt dat de strijd om de stad Kobane geen etnische oorlog tegen de Koerden is, maar wel een religieuze strijd.

IS zegt fier te zijn dat zijn strijders in Kobane standhouden ondanks de Amerikaanse bombardementen, maar blijft stil over de toekomst. Waar eerder de val van Ayn al-Islam (bron van de islam) -zoals IS Kobane noemt- in het vooruitzicht werd gesteld, wordt nu het status-quo als "succes" beschouwd. Dat heeft wellicht te maken met de grote verliezen die IS er geleden heeft en het feit dat zijn strijders er uit een deel van de stad teruggedreven zijn, onder meer door de inzet van Iraaks-Koerdische troepen.

Uithaal naar joden en sjiieten

Waar Koerden opgeroepen worden om zich bij IS aan te sluiten en af te wenden van "jahilliyah" (onwetendheid), gelden er blijkbaar andere normen voor joden en sjiieten tegen wie IS fors fulmineert.

De joden wordt verweten dat zij keer op keer zich van God afgewend hebben en daarbij niet schuwden om hun eigen profeten zoals Johannes de Doper en Jezus te vermoorden. Dat lijkt erg sterk om de beschuldiging van "Christus-moordenaars" waarmee middeleeuwse inquisitoren in Europa een haat- en moordcampagne tegen joden poogden te rechtvaardigen.

Kop van Jut zijn ook de sjiieten; niet enkel die in Irak die strijd voeren tegen IS, maar vooral ook de (zayditische of "vijver"-sjieten) of Hawthi's (links) in Jemen in het zuiden van het Arabische Schiereiland. Het magazine van IS verbijt duidelijk zijn onvrede over de opmars van die Hawthi's naar de hoofdstad Sanaa en de belangrijke rol die zij sindsdien in de nieuwe Jemenitische regering hebben verworven.

THE ASSOCIATED PRESS2014

"Laatste nagel in de kist van Sykes-Picot"

IS ontvouwt ook een eigen project voor het Midden-Oosten. Met het wegvagen van de post-koloniale grenzen wil het "de laatste nagel in de doodskist van Sykes-Picot slaan" en daarmee verwijst IS naar de Frans-Britse akkoorden uit 1915 om het Midden-Oosten na de Eerste Wereldoorlog in invloedssferen op te splitsen.

IS wil niet enkel de westerse invloeden uit het Midden-Oosten verdrijven, maar ook wat ze "de huurlingen van het Westen noemen" en daarmee doelt de groep op de lokale regimes, maar eveneens ook de voorstanders van het volksprotest van de Arabische Lente. Met name wordt de oorlog tegen Saudi-Arabië aangekondigd.

Het "kalifaat" van IS beweert intussen ook dat het beloften van trouw gekregen heeft van jihadisten uit de Egyptische Sinaï, de Kaukasus, Centraal-Azië, Nigeria en het Verre Oosten, maar vooral ook Noord-Afrika met landen zoals Libië en Algerije. Op termijn hoopt IS van daaruit ook Jeruzalem en zelfs Rome te veroveren. Het verwijst daarbij naar "al-Andalus", de islamitische overheersing over een groot deel van Spanje tussen de 8e en de 15e eeuw.

In verband daarmee juicht de groep de recente terreuraanslagen in Australië, Canada en de Verenigde Staten toe en het legt daarbij vooral de nadruk op westerse jihadisten die naar hun land zijn teruggekeerd.

Toch kan ook IS niet omheen het feit dat de groep forse verliezen en een paar eerste nederlagen heeft geleden in Kobane en in Noord-Irak, maar dat het ook tegenzit in Jemen.