Rekenhof niet mals voor federale begroting

Het Rekenhof heeft scherpe kritiek op de besparingsmaatregelen van de regering-Michel en noemt die "weinig realistisch", vooral inzake de begroting voor Defensie. Minister van Justitie Geens pareert de kritiek op de cijfers van zijn departement.

De strijd tegen fraude, maatregelen rond pensioenen, beperkingen in de werkloosheidsuitkeringen, … Er zijn ambitieuze plannen, maar naar het effect ervan is het gissen, zegt het rapport van het Rekenhof. Van een aantal fiscale maatregelen is het budgettaire effect onduidelijk. Bijvoorbeeld de verhoging van de accijnzen op tabak, de btw-verhogingen en de verhoging van de forfaitaire beroepskosten.

Problematisch is ook dat er geen geld is om extra magistraten in dienst te nemen of voor de uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Gent, om gevangenen te interneren. Een ander pijnpunt zijn de budgetten voor het gevangenispersoneel bij Justitie: die zijn ontoereikend. En voor het nieuwe Centrum voor Cybersecurity zijn nog geen middelen uitgetrokken, terwijl de prijs op 8 miljoen euro wordt geschat.

Drieste besparingen bij Defensie

De situatie is vooral penibel bij Defensie. Het leger moet de trainingsactiviteiten voor het militaire personeel inkrimpen. Dat betekent onder meer dat bij de luchtmacht de vluchtplannen in sommige gevallen met 10 tot 50 procent worden ingeperkt, al naargelang het type toestel. Ook de marine moet het met 10 procent minder doen.

Voorts zijn er minder kredieten voor het onderhoud van rollend materieel. Een pijnlijk voorbeeld is de luchthaven van Melsbroek, waar volgend jaar aanpassingswerken beginnen. Zijn die werken niet tijdig klaar, dan kunnen de nieuwe transportvliegtuigen van het type A400M – de vervangers van de huidige C130’s - er niet landen. Ook nieuwe wapens of munitie aankopen wordt een probleem, evenals het onderhoud van de gebouwen. De kans bestaat zelfs dat ons land zijn NAVO-verplichtingen niet kan nalezen omdat er geen kredieten zijn voor de werken aan het SHAPE-hoofdkwartier in Bergen. Die werken kosten minstens 4 miljoen euro. Voor het voortzetten van de opdrachten van de Belgische F16’s in Irak zijn er evenmin middelen.

"Tweede zit"

Oppositiepartij Groen heeft heel wat vragen bij het rapport van het Rekenhof. Fractieleider Kristof Calvo: "De regering krijgt een tweede zit van het Rekenhof. Er is een waslijst van opmerkingen: inkomsten die fout worden ingeschat, grote vraagtekens bij de impact van de besparingen. De inkomsten en de keuzes zijn niet alleen fout, ze zijn ook fout ingeschat. Het beloven belangrijke debatten te worden de komende dagen."

Eenzelfde geluid is te horen bij Karin Temmerman van SP.A. "Ik denk dat dit rapport echt vernietigend is voor de regering. Het Rekenhof zegt tussen de lijnen eigenlijk dat de rekening totaal niet klopt en dat de regering zijn huiswerk opnieuw moet maken.”

Geens: "goede hoop over aanpassingen"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is niet erg onder de indruk van de kritiek van het Rekenhof en de oppositie inzake zijn departement. Het Rekenhof is vooral bevreesd over de grote achterstallen van 136 miljoen euro over de gerechtskosten, zegt hij.

Geens maakt zich sterk dat hij door verschuivingen binnen enkele posten in de begroting van Justitie het probleem kan oplossen en heeft goede hoop dat dat met het parlement kan doorgepraat worden.