"16.900 mensen verliezen inschakelingsuitkering in januari"

Volgens een nieuwe raming van de RVA zullen begin volgend jaar 16.900 mensen hun inschakelingsuitkering verliezen. Dat is een uitkering voor jonge schoolverlaters die niet meteen werk vinden. De regering-Di Rupo beperkte het recht op een inschakelingsuitkering tot 3 jaar en die periode loopt op 1 januari af. Onder de huidige minister van Werk Kris Peeters (CD&V) worden de regels nog strenger gemaakt.

Jongeren die stoppen met de school en na een jaar nog altijd geen werk hebben, krijgen een inschakelingsuitkering. Vroeger was die onbeperkt in de tijd, maar de regering-Di Rupo besliste om het recht in te perken tot 3 jaar. Wie na die periode geen of onvoldoende werkervaring kan voorleggen, verliest zijn uitkering. Een nieuwe raming van de RVA schat dat het gaat om zo'n 16.900 mensen die op 1 januari hun uitkering zien stopgezet worden. In de loop van het jaar zouden er daar nog eens 3.000 bijkomen.

Zonder diploma geen inschakelingsuitkering

Bedoeling van de regering-Di Rupo was om jonge mensen aan te sporen actief op zoek te gaan naar werk. De nieuwe regering heeft de voorwaarden voor de inschakelingsuitkering nog verstrengd. Jongeren die nog geen 21 zijn, moeten een getuigschrift of diploma op zak hebben om van de inschakelingsuitkering te kunnen genieten, zegt minister van werk Kris Peeters (CD&V), want zonder een diploma start je al met een handicap op de arbeidsmarkt en dat werkt je hele loopbaan negatief door.

De inschakelingsuitkering dus als wortel om jongeren er toe aan te zetten alsnog een getuigschrift te halen. Tot nog toe kon je ook als dertiger nog een inschakelingsuitkering krijgen, maar die leeftijd is nu verlaagd tot 25 jaar. We gaan ervan uit dat wie nog langer doorstudeert, met één of meer diploma's voldoende gewapend is om snel werk te vinden, zegt de minister.

Vrees voor meer leefloners

De maatregelen moeten de regering Michel ook een besparing opleveren. Maar vreest de minister niet dat wie nu zijn uitkering verliest, gewoon naar het OCMW zal stappen? Een vestzak-broekzak-operatie dus? De OCMW's zelf vrezen alvast een overrompeling.

"Ik hoop dat de jongeren een tandje zullen bijsteken om alsnog werk te vinden", zegt minister Peeters, "voor sommigen zal dit niet lukken, en zij zullen wellicht bij het OCMW aankloppen. Maar wij doen er alles aan om dat te vermijden en daar dragen ook de ministers van Onderwijs en Werk in de deelstaten hun steentje toe bij, met systemen zoals bijvoorbeeld duaal leren en werken en stages op de werkvloer.

Jonge laaggeschoolde werklozen de dupe?

De vakbonden zijn al meermaals in het getouw gekomen tegen de inperking van de inschakelingsuitkering. Zij vrezen dat vooral laaggeschoolde jongeren hierdoor in de armoede zullen terechtkomen omdat er in deze crisisperiode voor hen gewoon weinig werk is. Dat is net de reden waarom wij de loonlasten nu sterk verlagen, repliceert minister Peeters, om jobs te creëren. "We zetten ook specifiek in op de lage lonen en de laaggeschoolden, om ook hier werk aantrekkelijk te maken", zegt hij.