"Glazen plafond in Vlaamse kabinetten"

Slechts twee van de dertien kabinetschefs bij de Vlaamse regering is een vrouw. Vlaams parlementslid Sabine de Bethune (CD&V) spreekt van een glazen plafond bij de Vlaamse kabinetten.

In het totaal bedraagt het aantal vrouwen op de Vlaamse ministeriële kabinetten meer dan een derde (39 procent). Op het niveau van het uitvoerend personeel gaat het om 52 procent, op stafniveau om 36 procent. "Maar aan de top telt de Vlaamse regering slechts 15 procent of twee vrouwen als kabinetschef", aldus de Bethune. Het gaat om de kabinetschefs van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD). Worden de adjunct-kabinetschefs meegerekend gaat het om 25 procent.

"We stellen vast dat het glazen plafond op niveau van de Vlaamse kabinetten reëel is", aldus de Bethune. "Het valt te betreuren dat de Vlaamse regering tekortschiet in het licht van haar eigen regeerakkoord en van de beleidsbrief 'Bestuurszaken' van viceminister-presidente en minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA), die beide tegen eind 2015 een streefcijfer van 40 procent vrouwen vooropstellen voor vrouwen in topfuncties en voor het middenkader binnen de Vlaamse overheidsdiensten".