"Sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen"

"Als er inspanningen gevraagd worden, dan moeten die verspreid worden over alle inkomenscategorieën". Dat heeft afscheidnemend permanent voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy (CD&V) in VTM Nieuws gezegd. Een discussie over de vermogenswinstbelasting, moet daarbij mogelijk zijn.

"Als mensen het gevoel hebben dat de inspanningen niet evenwichtig worden verdeeld over alle inkomenscategorieën, dan moet men openstaan voor een discussie om die evenwichtiger te maken. Iedereen moet het gevoel krijgen dat rechtvaardigheid geschiedt en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen", aldus Van Rompuy. 

Toch prijst Van Rompuy dat de regering van premier Charles Michel (MR) verantwoordelijkheid durft nemen. "Ze doet wat vele Europese landen op dit ogenblik doen en men schijnt dat te vergeten. Als België geen verantwoordelijkheid zou nemen, dan zou ons land zijn competitiviteit niet herwinnen. Op het einde van het verhaal zouden we minder groei en meer werkeloosheid hebben dan in het buitenland". De CD&V'er is vastberaden: "Deze richting is de goede richting."