Paus: "Europa geeft een oude en vermoeide indruk"

In Straatsburg heeft paus Franciscus het Europees Parlement toegesproken. In zijn toespraak voor de parlementsleden had hij het vooral over actuele Europese thema's, zoals werkloosheid en immigratie. Niet iedereen was opgezet met het bezoek van de paus.

Franciscus was kritisch in zijn speech. Volgens de paus geeft Europa dezer dagen "een oude" en "vermoeide" indruk, van "een grootmoeder die niet langer vruchtbaar en levendig" is en die bezig is met het vastleggen van regels die ver van de mensen staan en wantrouwen en achterdocht opwekken.

"We stellen met spijt vast dat technische en economische vragen het politieke debat domineren", zei de paus. Mensen dreigen zo "niet meer dan schakels te worden in een raderwerk dat hen behandelt als consumptiegoederen".

Franciscus vindt dat de beleidsmakers "opnieuw op zoek moeten gaan naar de ziel van Europa en de mens in het middelpunt van het beleid moeten plaatsen". Europa mag niet op zichzelf terugplooien, zo betoogde de paus, maar moet "een referentie voor de mensheid" worden. Hij verwees daarbij naar het lot van de talloze bootvluchtelingen en vroeg de Europese besluitvormers om opvang en hulp te bieden. "We kunnen niet toestaan dat de Middellandse Zee een groot kerkhof wordt."

De paus hekelde ook het individualisme en de focus op consumptie. "Wanneer het leven niet meer nuttig is voor het functioneren van deze mechanismen (consumptie, nvdr), dan wordt het zonder veel scrupules beëindigd, zoals in het geval van terminale zieken, oude en zonder zorg achtergelaten mensen, of kinderen die gedood worden vooraleer ze geboren worden."

Blitzbezoek

Paus Franciscus werd vanmorgen ontvangen door parlementsvoorzitter Martin Schulz (foto). Zo'n 2.500 mensen stonden de paus op te wachten voor het parlement. Daar werden de vlaggen van het Vaticaan en de Europese Unie gehesen. Het is 26 jaar geleden dat de paus (toen Johannes Paulus II) nog eens in het Europees Parlement was.

Naast een toespraak tot het Europees Parlement staat ook een bezoek aan de Raad van Europa en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het programma. Franciscus zal ook commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees president Herman Van Rompuy ontmoeten. In totaal duurt het bezoek een viertal uur. Zijn komst is het kortste bezoek ooit in Straatsburg.

Niet alle parlementsleden zijn opgezet met de komst van de kerkleider. Het Leken-platform van het Europese parlement staat sceptisch tegenover het pausbezoek. "Het halfrond is niet de plaats voor religieuze boodschappen", aldus de Nederlandse liberale Sophie In't Veld, voorzitster van het platform, dat zegt 50 verkozenen te vertegenwoordigen.

Om de kritiek te counteren komt de paus niet als een religieuze leider naar het halfrond, maar als staatshoofd van het Vaticaan. Hij wordt dan ook ontvangen als een staatshoofd, met het bijhorende protocol.

Meest gelezen