Vernieuwingsoperatie op 25e editie Europalia met gastland Turkije

Naar aanleiding van zijn 25e editie wil het kunstenfestival Europalia, met ditmaal Turkije als gastland, enkele nieuwe accenten leggen in het artistieke beleid. Dat is bekendgemaakt bij de voorstelling van het voorlopige programma op het Egmontpaleis. Europalia.turkey zal plaatsvinden van 6 oktober 2015 tot 31 januari 2016.

Het Belgische festival, dat sinds 1969 het podium geeft aan de meest diverse culturen, nodigde in de beginjaren enkel Europese landen uit. De afgelopen edities kwamen ook BRIC-landen Rusland (2005), China (2009), Brazilië (2011) en India (2013), aan bod. Voor volgend jaar viel met Turkije de keuze opnieuw op een opkomende economie.

"Anatolië heeft 13.000 kunstsites met miljoenen historische en artistieke voorwerpen. We kijken ernaar uit onze schatten en kunstvoorwerpen aan het Belgische publiek te tonen", zei Omer Celik, de Turkse minister van Cultuur.

Luc Bertrand, CEO van holding Ackermans & van Haaren en commissaris-generaal van Europalia Turkey, is even onder de indruk van de Turkse cultuur als van de economische heropleving van het land: "Turkije kende de laatste jaren een gemiddelde groei van 4,1 procent, daar kunnen wij alleen van dromen."

De hoofdtentoonstelling van het festival, "Anatolia - Home of eternity", vindt plaats in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het MAS ontvangt een tentoonstelling over Istanboel en Antwerpen en de relatie stad-haven.

Linguïst en kunsthistoricus Dirk Vermaelen, de nieuwe artistiek directeur van Europalia, wil naast tentoonstellingen van erfgoed en hedendaagse kunst ook nieuwe accenten leggen: "We zullen inzetten op de uitwisseling tussen de artistieke scenes van beide landen en meer kansen geven aan artiesten om nieuw werk te creëren."