Vijftal rechtenstudenten ziek na studentendoop in Gent

Na een studentendoop in Gent zijn eind oktober een vijftal studenten ziek geworden door het eten van een pap waarin onder meer rauw vlees was verwerkt. Dat bevestigen de Universiteit Gent en het stadsbestuur. Ze zeggen de zaak bijzonder ernstig te nemen.
Archieffoto

De traditionele doop met 34 deelnemers van de studentenvereniging Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) vond plaats in de nacht van 28 op 29 oktober.

"Alle studenten die aan de doop deelnamen, ontvangen eerstdaags een brief van rector Anne De Paepe, waarin gewezen wordt op mogelijke gezondheidsrisico's volgend op de studentendoop", verduidelijkt woordvoerster Stephanie Lenoir (Ugent). "De deelnemers en hun ouders kunnen indien gewenst te allen tijde bij de studentenartsen van de UGent terecht voor informatie. De studenten kunnen er indien nodig ook terecht voor een geneeskundig onderzoek."

Doopdecreet

Studentendopen van erkende studentenverenigingen zoals het VRG zijn geen UGent-activiteiten, maar worden in Gent geregeld door een doopdecreet. Dat decreet legt de grenzen vast waarbinnen de verenigingen de studentikoze tradities in stand kunnen houden. "Dat doopdecreet werd in dit geval overtreden. De Sociale Raad van de UGent zal zich dan ook buigen over mogelijke sancties, die conform de reglementering rond studentenverenigingen bekrachtigd moeten worden door het bestuurscollege."

Daarnaast, zegt de UGent, zullen de studentenbeheerder en de voorzitter van de grootste koepel van studentenverenigingen (FaculteitenKonvent) het doopdecreet evalueren en waar nodig aanpassen om eventuele onduidelijkheden en/of ruimte voor vrije interpretatie weg te werken, om op die manier de fysieke en psychische integriteit van alle betrokkenen te waarborgen. "Hieraan zullen ook de stad Gent, de afdeling juridische zaken en het permanentiecentrum van de Ugent meewerken. Deze laatste dienst is 24 uur per dag bereikbaar en zal voortaan ook fungeren als meldpunt voor incidenten bij dopen."

De Universiteit Gent en stad Gent willen, door de studentengemeenschap ook actief te betrekken bij de herwerking van het doopdecreet, aansturen op een mentaliteitswijziging. Noch de studenten, noch hun ouders dienden een formele klacht in.

Meest gelezen