Onkelinx: "Als Jambon de waarheid spreekt, liegt Michel"

Eerste minister Charles Michel (MR) verzekert in de Kamer dat er geen geheime Atoma-schriftjes over een grondwetsherziening bestaan. Laurette Onkelinx (PS) neemt hier geen genoegen mee. "Ik dacht niet dat u zich zou durven verschuilen achter de MR", zegt ze aan Jambon. "Als hij de waarheid spreekt, liegt Michel".

Op een bijeenkomst van de Vlaams-nationale studentenvereniging KVHV sprak Jambon zich uit over geheime Atoma-schriftjes met afspraken in over een grondwetsherziening. Zijn uitlatingen hebben heel wat vragen uitgelokt in de Kamer.

Eerste minister Charles Michel verzekert dat er geen geheim akkoord is. Niet het eenduidig antwoord dat onder meer Onkelinx hoopte te horen. "Ik dacht niet dat u zelf niet zou durven antwoorden, en dat u zich zou verschuilen achter de MR", zegt ze aan Jambon. Wie de waarheid spreekt, is voor haar na de uitleg van Michel nog steeds niet duidelijk. "Wie liegt er? Michel voor de journalisten, of Jambon voor de studenten? In ieder geval, als Jambon de waarheid spreekt, dan liegt Michel."

Opvallend genoeg mocht Jambon van de regering zelf niet antwoorden op de vragen van de oppositie. Michel koos er bovendien voor om hierover bijna uitsluitend in het Frans praten, wellicht om de ongerustheid bij de Franstaligen te stillen. "Er bestaat wel een sterke politieke wil om de staatshervorming de volgende vijf jaar uit te voeren en zo meer werk en een sterkere financiering voor de sociale zekerheid te creëren ", sust Michel nog.

Het kabinet van minister Jambon liet eerder aan onze redactie weten dat de uitspraken over de Atoma-schriftjes "feitelijk niet onjuist" waren, al worden ze wel sterk genuanceerd. Het zou naar eigen zeggen niet om geheime informatie gaan, maar wel over praktische afspraken die gemaakt zijn buiten het regeerakkoord.

Meest gelezen