11 BV's dagen regeringen voor rechter over klimaat

Omdat ze vrezen dat ons land tegen 2020 niet vrijwillig veertig procent minder CO2 zal uitstoten dan in 1990, hebben elf bekende Vlamingen de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheid in gebreke gesteld. Over een maand leiden ze een "klimaatzaak" in, waarvan ook in Nederland en in de Verenigde Staten gelijkaardige initiatieven lopen.

De elf initiatiefnemers, persoonlijkheden uit de media-, kunst- ondernemers- en wetenschappelijke wereld, verenigden zich op 10 november in de vzw Klimaatzaak. Het gaat om televisiemaker Tom Lenaerts, actrice en presentatrice Francesca Vanthielen, filmmaker Nic Balthazar, kunstenaar Koen Vanmechelen, muzikant Stijn Meuris, AB-directeur Dirk De Clippeleir, bioloog Johan Van Den Bosch, Lambert Schoenmaekers en Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Tom Brookes (directeur Energy Strategy Centre) en klimaatambassadeur Serge de Gheldere (CEO Futureproofed).

"We geven de vier regeringen een maand tijd om aan te tonen dat ze maatregelen zullen nemen om de doelstelling te bereiken om tegen 2020 veertig procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990", zegt mede-initiatiefnemer Serge de Gheldere. "We verwachten niet meteen dat ze een plotse wending zullen nemen, daarom bereiden we een formele dagvaarding voor om hen in januari voor een burgerlijke rechtbank te brengen."

De elf stappen in eigen naam naar de rechter en geven andere burgers de mogelijkheid om zich aan te sluiten. Dat kan onder meer via de website www.klimaatzaak.be. "Het is belangrijk om te weten dat mede-eisers volledig vrijgesteld zijn van risico, stel dat we in het ongelijk worden gesteld en er gerechtelijke kosten volgen. Anderzijds verwachten we van mede-eisers dat ze dit niet licht opnemen, dit is geen petitie." Door mede-eiser te worden geef je een volmacht aan een advocaat, die dan in je naam optreedt. Anonieme schenkers leverden fondsen om de zaak op te starten, maar de organisatie zoekt tot slot nog medefinanciers.

"Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt"

De initiatiefnemers verwachten om op minder dan twee jaar tot een uitspraak te komen. "Interessant is dat in Nederland het wetenschappelijke bewijs niet wordt aangevochten, we verwachten dat dit ook hier niet wordt gecontesteerd."

De oprichters zeggen bezorgd te zijn omdat volgens de wetenschap nog deze eeuw een opwarming van de aarde met vier graden dreigt. "En dit terwijl door België en de andere VN-landen is erkend dat een opwarming van twee graden wereldwijd tot mensenrechtenschendingen zal leiden en het de ecosystemen zal aantasten waarvan mens en natuur afhankelijk zijn. "Sinds 1992 werd al min of meer afgesproken om onder die twee graden te blijven, we zijn ondertussen 20 jaar verder, hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. Het lijkt ons bovendien geen onredelijke claim, want België stuurt aan op een heel ambitieuze emissiereductie, maar beantwoordt dat niet in de realiteit. Doe wat je zegt en we varen er allemaal wel bij."

Ook mede-initiatiefnemer Tom Lenaerts benadrukt aan onze redactie hoe belangrijk hij het vindt dat politici zich aan hun afspraken houden. "Iedereen is het eens over de maatregelen en iedereen weet hoe ze moeten gebeuren. Alleen moet er een kader gecreëerd worden waarbinnen die ze kunnen gebeuren."

Meest gelezen