Is het nieuwe syndicalisme geboren? - Tom Bosman

Wat een verademing uit vakbondshoek. De voorbije weken maakte de Vlaming kennis met een opvallend positief beeld van de vakbond. Want het zouden potentieel gouden tijden kunnen zijn voor de syndicalisten dezer dagen en het ziet er naar uit dat de vakbondsjongens daar stilletjes op inspelen. En hoe voorbeeldig gedroegen de havenarbeiders zich tijdens de staking in Antwerpen vorige week! Hebben de vakbondsleiders de touwen weer in handen?
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
Joris Casaer

Eerst kondigde BPost aan dat het voortaan en dan vooral op aangeven van haar concurrentiepositie nu ook op zondag pakjes zal gaan leveren. De bonden van BPost zeggen hun steun toe omdat ze – samen met het management (?) – zien dat de uitbreiding van de dienstverlening noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf. De concurrentie, de geliberaliseerde Europese markt en het huidige economische klimaat zetten duidelijk de toon.

Niet minder dan enkele dagen later klinkt het bij de legervakbond dat burgerparticipatie noodzakelijk is bij het uitstippelen van een nieuwe visie voor defensie en dat in dat kader met een open geest gedacht moet worden over de toekomst. De modernisering is doorgedrongen en verschaft nieuwe inzichten. Positieve geluiden uit vakbondsmiddens als het ware. De voorbode van een vernieuwd positief syndicalisme?

Het zijn hoogdagen voor de vakbonden, of het zouden in ieder geval gouden dagen kunnen zijn. De oppositie tegen de Zweedse coalitie is groot, heel groot. 120.000 man op straat kan dan al afgedaan worden als ‘een beperkt deel van de bevolking’, het gebeurt toch niet elke week. Die mobilisatie staat in schril contrast met de berichtgeving die achteraf overbleef: schermutselingen door enkele heethoofden hypothekeren de eigenlijke boodschap en de actie wordt op die manier zelfs koren op de molen van sommige partijen die het al niet te hoog op hebben met de bonden. Neem daar een krakkemikkige communicatie bij en het plaatje is compleet.

Nieuwe golf?

En toch scoorden diezelfde vakbonden de voorbije week maar liefst twee keer bij vriend en vijand, met een positieve boodschap. Bij BPost en bij defensie hebben ze het duidelijk begrepen. Een constructieve opstelling, betrokkenheid bij het beleid en een heel andere toon dan de bitse strijd en het militantisme tegen de patroons.

Kritisch, maar tegelijk opbouwend. In het geval van defensie in de vaststelling dat de visie omtrent defensie grondig omgedacht moet worden. Dat ook burgerparticipatie daarin een rol moet spelen is verfrissend en kan hoogst waarschijnlijk heel wat burgers charmeren. Het getuigt bovendien van een moderne kijk op visiewerk en management in het algemeen. Uit de ivoren toren komen om met beide voeten in de maatschappij het beleid te bepalen, dat is lang geleden.

Het zouden dus wel eens gouden tijden kunnen worden voor de vakbonden, nu de Zweedse coalitie zich vooral inspant voor de werkgevers en de ‘werkmensen’ opnieuw een partner zoeken om zich te vertegenwoordigen. De nieuwe en positieve aanpak getuigt van een wendbaarheid die we lang niet hebben gezien en wijst op maturiteit in de leiding en het kader om op een positieve manier om te gaan met een veranderende context. Laat ons hopen dat het een algemene golf van vernieuwd syndicalisme inluidt.

(Tom Bosman is auteur van Het nieuwe non-profitmanagment in theorie en praktijk, uitgegeven bij Lannoo Campus. @TomTomBosman.)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen