"Ik durf schuldig te pleiten. De klimaat-BV's ook?"

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) beklemtoont dat er al heel wat gebeurd is op gebied van milieu. Ze reageert daarmee op de rechtszaak die 11 BV's willen aanspannen tegen de 4 regeringen in ons land. Zelf pleit ze "schuldig", "maar durven jullie dat ook, of dagvaarden jullie alleen maar de symbolische staat?", vraagt ze zich af in De Morgen.

Omdat ze vrezen dat ons land tegen 2020 niet vrijwillig 40 procent minder CO2 zal uitstoten dan in 1990, hebben elf bekende Vlamingen de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheid in gebreke gesteld. Over een maand leiden ze een "klimaatzaak" in, waarvan ook in Nederland en in de Verenigde Staten gelijkaardige initiatieven lopen.

De oprichters zeggen bezorgd te zijn omdat volgens de wetenschap nog deze eeuw een opwarming van de aarde met 4 graden dreigt. "Sinds 1992 werd al min of meer afgesproken om onder die 2 graden te blijven, we zijn ondertussen 20 jaar verder, hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. Het lijkt ons bovendien geen onredelijke claim, want België stuurt aan op een heel ambitieuze emissiereductie, maar beantwoordt dat niet in de realiteit. Doe wat je zegt en we varen er allemaal wel bij", klinkt het.

"Het is positief dat er over het klimaatprobleem wordt gesproken", reageert minister Schauvliege in een opiniestuk in De Morgen, maar ze beklemtoont tegelijk dat er op vlak van milieu wél al heel wat is gebeurd. "Vlaanderen moest de uitstoot van broeikasgassen tijdens de Kyoto-periode (2008-2012) verminderen met 5,2 procent, maar deed veel beter: we klopten af op een reductie van 8 procent. De prognoses voor 2013 wijzen op een verdere daling. En opgepast: het gaat om de reële reductie van uitstoot in Vlaanderen, niet om de bijkomende reductie in het buitenland via emissiehandel", schrijft ze.

"'Staat' is geen anoniem kantoor, maar optelsom van collectief gedrag"

Toch is niet alleen de overheid verantwoordelijk, vindt Schauvliege. "De overheid heeft zeker een verantwoordelijkheid die niemand zal ontkennen, maar persoonlijk gedrag en vrije keuze spelen eveneens een rol. Sorry, het is misschien an inconvenient truth, maar het is wel een waarheid. Met een beschuldigende vinger naar de overheid en de industrie wijzen, akkoord, maar is dat niet iets te kort door de bocht?"

"Ik durf schuldig te pleiten, want ik doe elke dag 150 kilometer woon-werkverkeer met de wagen - en neem geregeld de trein -, ben deze zomer met het vliegtuig op gezinsvakantie geweest en tokkel een halve dag op mijn smartphone en tablet. Ik gedraag mij dus ongeveer als een gemiddelde Vlaming van mijn generatie, die erg bekommerd is over het klimaat, maar eigenlijk beter wat soberder zou zijn in verbruik. Durven jullie als bekende en prominente Vlamingen ook schuldig te pleiten? Of dagvaarden jullie alleen maar de symbolische ‘staat’?", kaatst ze de bal terug.

Daarmee wijst ze ook meteen op de verantwoordelijkheid van elk van ons. "Het klimaat is niet iets dat van bovenaf, vanuit de politiek wordt opgelegd", legt ze in "De ochtend" uit. "We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, want wij allemaal zijn verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. We moeten ons dan ook allemaal afvragen wat we zelf kunnen doen."

"Elk beleidsdomein zal moeten investeren in klimaat, maar dat kan alleen als het voldoende wordt gedragen door de bevolking. En daarom is jullie actie een schot in de roos. Ik wil alleen een nuance aanbrengen: ‘de staat’ is geen anoniem kantoor ergens in een Brussels torengebouw, maar de optelsom van ons collectieve gedrag. Geen populaire boodschap, maar wel een broodnodige."

Meest gelezen