Weer Nederlands pluimvee naar België

Door een versoepeling van Nederlandse maatregelen tegen de vogelgriep gaat de grens weer open voor pluimvee, slachtkuikens en broedeieren. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De regel geldt wel voor dieren en broedeieren die niet uit de Nederlandse risicogebieden komen.

Nederland was aanvankelijk opgedeeld in vier gebieden (A, B, C en D) om de kans op verspreiding van het virus te beperken. Contact tussen de regio's werd beperkt. In de nieuwe maatregelen die de Nederlandse staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma zijn dat nog twee gebieden. Daarvan is alleen het westen, gebied A of hoofdzakelijk de provincies Noord- en Zuid-Holland, nog een risicozone.

In dat gebied waren er de meeste besmettingen en blijven de bestaande strenge maatregelen nog van kracht. Het FAVV volgt daarin Den Haag: een totaal vervoersverbod en dus geen import van pluimvee en broedeieren uit dat risicogebied.

In de andere drie regio's is opnieuw certificering mogelijk voor pluimvee en broedeieren naar België, uitgezonderd opfokhennen uit de oude zone D. Broedeieren, eendagskuikens, slachtpluimvee en ander pluimvee kunnen opnieuw aangevoerd worden.

Transport naar slachthuizen en bedrijven kan enkel rechtstreeks, zonder tussenstops, er moet proper en ontsmet materiaal worden gebruikt en de nodige bioveiligheidsmaatregelen moeten toegepast worden bij het op- en afladen en voor en na het transport.

Het FAVV benadrukt dat een strikte opvolging van de bio-veiligheidsmaatregelen en een onberispelijke reiniging en ontsmetting bij alle vervoer van en naar Nederland noodzakelijk blijven, ook naar het gebied dat niet meer als een risicogebied beschouwd wordt.

Alle pluimveehouders, ook de niet professionele, dienen de bioveiligheidsmaatregeling en ophokregeling strikt te respecteren.

Het is hoogst waarschijnlijk dat wilde vogels het virus naar Nederland hebben gebracht. Door de ophokplicht moet het contact met wilde vogels, dus ook trekvogels, vermeden worden. In België mogen ook hobbyisten nu hun dieren niet drenken met onbehandeld oppervlaktewater.
 

Meest gelezen