"Dit is mogelijk zelfs straffer dan in Luxemburg"

Om buitenlandse bedrijven en investeerders naar België te halen, promoot ons land een unieke vorm van belastingontwijking. Door de regeling kunnen multinationals een groot deel van hun winst onbelast opstrijken. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Volgens fiscalist Michel Maus is de regeling mogelijk zelfs straffer dan LuxLeaks. Minister Van Overtveldt wijst erop dat de regeling al uit 2004 dateert.

Zo'n "excess profit ruling" komt erop neer dat de Belgische poot van een multinational in ons land, na onderhandelingen met een rulingcommissie, alleen belastingen betaalt op de winst die het als alleenstaand bedrijf zou boeken. De winst die te danken is aan de voordelen die het heeft als onderdeel van een multinational, de "excess profit", wordt niet belast. Het gaat om schaalvoordelen, reputatie, knowhow of goede handelsrelaties met zusterbedrijven.

De regeling is volledig wettelijk, benadrukken de kranten. Maar met LuxLeaks nog vers in het achterhoofd stellen ze zich toch vragen. De winst die in België wordt vrijgesteld, wordt namelijk niet automatisch belast in de andere landen waar het bedrijf actief is. Want België brengt buitenlandse administraties niet op de hoogte van de rulings. Ook kent ons land een vrijstelling toe zelfs als duidelijk is dat bedrijven niet belast worden in het buitenland.

"Wij promoten dit systeem al jaren", klinkt het bij de FOD Financiën. Wettelijk gezien is er geen vuiltje aan de lucht, maar volgens de kranten neemt de roep om meer transparantie toe. Volgens Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB, is de situatie in België mogelijk zelfs "straffer dan in Luxemburg (...) We weten totaal niet hoeveel rulings er afgesloten zijn en welke cadeaus de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen, red.) heeft toegekend. Voor mij blijft dit duistere achterkamerpolitiek".

Niet nieuw

De "excess profit ruling" is niet nieuw, maar werd in 2004 in een wet gegoten door de toenmalige ministers Didier Reynders (MR) van Financiën en Laurette Onkelinx (PS) van Justitie. Dat haalt huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan in een reactie. 

Van Overtveldt wijst erop dat de rulings transparent zijn en dus geen schimmige regeltjes. "De regeling staat in de wet en de voorwaarden om een ruling te krijgen worden gepubliceerd in het jaarverslag."

De minister zegt dat fiscale transparantie voor hem een absolute prioriteit is. "We nemen daartoe ook de nodige initiatieven, op Europees niveau en onder meer ook richting Luxemburg."

"Er moet meer transparantie komen, zodat voor iedereen klaar en duidelijk is welk fiscaal beleid elke Europese lidstaat voert. Wij willen geen achterkamertjespolitiek."

Europa kijkt mee

Bovendien kijkt de Europese Commissie ook voortdurend mee over de schouder van de lidstaten, reageert Van Overtveldt "Op dit ogenblik worden de “excess profit rulings”. De Commissie krijgt daarbij uiteraard de volledige medewerking van de regering en onze administratie", verzekert de minister.

In EU-verband toont Van Overtveldt zich ten slotte geen tegenstander van fiscale harmonisatie, "maar dan wel met respect voor de evenwichten. Elk Europees land werkt met een eigen fiscaal beleid op maat. Dit stelt de lidstaten in staat een eigen beleid te voeren om investeringen aan te trekken."

"De monetaire unie -waar ik volledig achter sta- heeft ons nationaal beleidsinstrumentarium al behoorlijk ingeperkt. Laten we niet vergeten dat die investeringen ook jobs genereren. Het is in dat opzicht ook normaal dat een land zijn troeven en tools communiceert en promoot", besluit Van Overtveldt.