Luxemburg speelt geheime fiscale deals door

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft van zijn Luxemburgse collega de toezegging gekregen dat ons land in januari alle info over geheime fiscale deals ontvangt, ook de rulings die niet in het Lux Leaks-dossier zaten. "Transparantie is voor mij geen hol begrip, het is een werk van elke dag."

Volgens de N-VA-minister is de oproep van SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven om alle gegevens van rulings aan de andere lidstaten te bezorgen zonder voorwerp. "Er bestaat al een wettelijke basis voor informatie-uitwisseling indien er een individueel verzoek komt van een andere lidstaat. Als een andere lidstaat een ruling vraagt aan onze administratie, dan geven we die gewoon, punt", zegt Van Overtveldt.

De minister merkt op dat hij daarover al een ontmoeting had met zijn Luxemburgse collega. "Eerder had ik het parlement naar aanleiding van het Lux Leaks-dossier laten weten dat ik Luxemburg zou vragen om ons alle Luxemburgse rulings te bezorgen, met inbegrip van de rulings die niet in het Lux Leaks-dossier zaten. Daar werd toen wat smalend over gedaan, maar de Luxemburgse minister van Financiën heeft me deze ochtend toegezegd dat we die in de loop van januari mogen verwachten", aldus Van Overtveldt.

België krijgt dus een lijst van namen, en wie gefraudeerd heeft, mag zich aan een boete verwachten. Ons land liep door het Luxemburgse systeem miljarden aan inkomsten mis.

"Voorstel Groen is lichtzinnige gedachte"

Hij wijst er nog op dat hij twee weken geleden, tijdens zijn ontmoeting met de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft laten weten mee actief aan de kar te willen trekken voor meer fiscale transparantie op Europees niveau. "Ik heb dat engagement ook in de commissie Financiën herhaald. Blijkbaar hebben sommigen dat niet goed gehoord."

Het voorstel van Groen om een moratorium op fiscale rulings in te voeren, vindt Van Overtveldt een "lichtzinnige gedachte". Het zou immers de beste manier zijn om rechtsonzekerheid en chaos te creëren, luidt het. "Dat gaan we dus niet doen. We zijn niet van plan om legale spelregels tijdens de rit te veranderen. Ik denk dat men van een overheid mag verwachten dat ze rechtszekerheid biedt en dat ze op een verantwoorde manier omgaat met engagementen", aldus de N-VA'er.