Was staking "succesvol" of enkel "zware schade"?

Zoals gewoonlijk verschillen werkgevers en werknemers van mening over de impact van de regionale staking van vandaag. Ook over de manier waarop wel of niet gestaakt werd, verschillen de meningen.

De regionale werkgeversorganisatie Voka Halle-Vilvoorde is snoeihard voor de staking. De economische schade van de vakbondsacties op Brussel Airport alleen al zou neerkomen op 45 miljoen euro omdat er ongeveer de helft van alle vluchten is uitgevoerd.

Daarbij komen nog de extra kosten om vluchten om te leiden, cargo te stockeren, boetes te betalen wegens late leveringen en dergelijke. Ook het imago van de luchthaven zelf zou schade leiden en Voka vreest zelfs dat het potentieel aan 10.000 extra jobs tegen 2025 op Brussels Airport op de helling zou komen te staan.

Eenzelfde geluid is te horen bij Marc Lambotte, CEO van de technologiefederatie Agoria. Volgens hem treffen de stakingen vooral bedrijven die het meest met internationale concurrentie te maken hebben. "De bonden spelen gevaarlijk spel met arbeidersjobs", zegt Lambotte. "Wie de industrie raakt, treft ook de dienstensectoren hierrond op termijn. Driekwart van de jobs in onze economie is immers direct afhankelijk van de industrie", aldus Agoria.

De federatie meldt ook nog dat een kwart van de arbeiders in de technologiesector niet aan de slag is gegaan, maar wel liggen tientallen bedrijven sti door acties in Brussel en de rest van Brabant. Er zijn wel regionale verschillen: zo zouden de ICT-bedrijven en KMO's in Vlaams-Brabant grotendeels gespaard worden, maar zijn wel enkele bedrijventerreinen in Waals-Brabant geblokkeerd.

Voka Leuven zegt dan weer dat in 90 procent van de Oost-Brabantse ondernemingen niet gestaakt wordt of slechts door enkel een kleine meerderheid.

Wat de kmo's betreft, melden Unizo en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) dat er weinig hinder was voor de kleinere bedrijven in Vlaams- en Waals-Brabant. Daar waren er weinig stakers of laatkomers bij de kmo's. Anders ging het er aan toe in het Brussels Gewest waar meer afwezigen waren, maar het NSZ wijt dat vooral aan het feit dat het openbaar vervoer naar de hoofdstad plat lag waardoor veel werknemers een vrije dag namen of besloten thuis te werken.

Unizo herinnert eraan dat een stakingsrecht niet betekent dat stakers het recht hebben om werkwilligen te hinderen. 

ABVV tegen "cynisme van de werkgevers"

Andere geluiden zijn er uiteraard te horen bij de vakbonden. De Brusselse afdeling van de socialistische vakbond ABVV-FGTB zegt "geschandaliseerd" te zijn over de kritiek van de Brusselse werkgeverskoepel BECI op de kostprijs van de staking en de mogelijke gevolgen voor banen.

Volgens Philippe Van Muylder van het Brusselse ABVV worden de banen in de regio bedreigd door de bedrijven die weigeren om hun verantwoordelijkheid op te nemen inzake opleiding en innovatie.

Van Muylder geeft toe dat de stakingen een zekere kostprijs voor de economie hebben, maar legt de schuld daarvoor bij de federale regering "die koppig weigert om echt te onderhandelen" over haar voorstellen. Hij valt vooral uit naar de N-VA die weigert om af te wijken van de geplande indexsprong of fiscale maatregelen.

BELGA/WARNAND