38 bedden voor zorgopvang daklozen in Brussel

Vanaf 1 januari volgend jaar komen er in Brussel 38 bedden vrij voor de zorgopvang van daklozen. Daarover is een akkoord bereikt binnen het verzekeringscomité van het Riziv, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

Het gaat enerzijds om 30 tijdelijke bedden voor mensen die in bestaansonzekerheid leven die niet meteen een ziekenhuisopname nodig hebben, maar die bijvoorbeeld nog maar pas geopereerd zijn of herstellen van een longontsteking. De andere acht bedden zijn bestemd voor meer gemedicaliseerde opvang, maar ook voor mensen met neuropsychologische stoornissen, legt minister De Block uit.

Aan het initiatief hangt een prijskaartje van ruim 1 miljoen euro. De praktische organisatie ligt in handen van SamuSocial, dat in Brussel instaat voor de opvang van daklozen.

Zorgcampagne voor kwetsbare groepen

Ook vandaag is de ngo Dokters van de Wereld gestart met een sensibiliseringscampagne rond het universeel recht op gezondheidszorg. De organisatie wil de aandacht vestigen op de moeilijke toegang tot medische en psychologische zorgen, voor mensen die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen. Deze groep heeft echter het meeste nood aan degelijke zorgen.

Om de aandacht van het publiek te trekken, heeft de ngo een situatie geënsceneerd waarbij voorbijgangers op een drukke straat nauwelijks aandacht schenken aan een duidelijk hulpbehoevende, hoogzwangere vrouw met een driejarig kindje. Wanneer er uren later een filmset rond haar wordt opgesteld, wekt de vrouw hun interesse wel.

"Waarom raakt de realiteit ons pas als ze voorgesteld wordt als fictie?", luidt dan ook de titel van het filmpje. "Het doel van dit filmpje is om een gezicht te geven aan de duizenden kwetsbare mensen in België die geen toegang hebben tot medische zorgen", legt Stéphane Heymans van de ngo uit.

Volgens cijfers van de organisatie kampt 80 procent van de mensen in bestaansonzekerheid met een (erg) slechte gezondheid, maar heeft 67 procent geen toegang tot medische zorgen. Een op zeven Belgen heeft al een bezoek aan de dokter uitgesteld omwille van financiële redenen. In 1997 was dat nog een op tien. "Dat cijfer neemt toe bij de meest kwetsbare groepen", luidt het.