"Doe wat moet om mist rond gedwongen adopties op te helderen"

"Monseigneurs, mogen wij U vragen om de verantwoordelijkheid eindelijk op te nemen en te doen wat er gedaan moet worden om de mist rond de gedwongen adoptie op te helderen en ervoor te zorgen dat de slachtoffers geheeld kunnen worden." Dat schrijft Marleen Adriaens, voorzitter van de vzw Mater Matuta, in een open brief aan de bisschoppen.

Mater Matuta trekt zich het lot aan van vrouwen die in de periode 1950-1980 gedwongen werden om hun pasgeborene af te staan voor adoptie. Dat gebeurde in katholieke instellingen zoals Tamar in Lommel. In een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 3 december had monseigneur Cosijns namens de bisschoppen gezegd dat het fout was te spreken van "gedwongen adopties".

"De uiteenzetting van Mgr. Cosijns in het Vlaams Parlement heeft kwaad bloed gezet bij de slachtoffers van gedwongen adoptie", klinkt het in de open brief. "Die moeders zijn geen spijtoptanten, zoals Mgr. Cosijns koudweg verkondigde. Zij hebben hun kind onder dwang moeten afstaan. Het ontkennen van gedwongen afstand houdt in dat er in uw rangen enkel geluisterd werd naar adviseurs en nooit naar één verhaal van een geboortemoeder."

De brief gaat in op de financiering van Tamar, omdat Mgr. Cosijns in de hoorzitting had gezegd dat de instelling enkel kon overleven door de investeringen van de zusters. Mater Matuta stelt dat de vertegenwoordiger van de bisschoppen geen oog heeft voor de rechten van de geadopteerden, en de schuld enkel bij de moeders legt.

"Een uur na het betoog van Mgr. Cosijns vernemen we dat de Kerk excuses wil aanbieden. Dit geeft ons een dubbel gevoel", schrijft Mater Matuta. "Monseigneurs, enkel indien de woorden van het betoog van 3 december worden herroepen en dat gedwongen adopties binnen religieuze instellingen hebben plaatsgevonden en dit wordt erkend door de Kerk, willen wij overwegen om deze excuses aan te nemen, als dit oog in oog met de slachtoffers van gedwongen adoptie en hun familie wordt gedaan."