Federale regering stort 50 miljoen in Groene Klimaatfonds

De federale regering gaat 50 miljoen euro storten in het Groene Klimaatfonds van de Verenigde Naties. België was een van de weinige Europese landen die nog geen bijdrage geleverd hadden, en werd daar vorige week op de klimaattop in Lima nog voor aan de schandpaal genageld.
Jasper Jacobs

De ministerraad heeft deze voormiddag beslist om volgend jaar 50 miljoen euro vrij te maken voor het Groene Klimaatfonds. Dat fonds werd al in 2009 opgericht in Kopenhagen, maar werd pas recent geactiveerd. Bedoeling is om met het fonds ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen de klimaatverandering. Het bedrag dat de regering-Michel vrijmaakt, komt uit het budget van Ontwikkelingssamenwerking, en niet uit een afzonderlijk budget zoals ngo's hadden gehoopt.

“De Belgische ontwikkelingssamenwerking zal de volgende jaren focussen op twee assen: mensenrechten en duurzame economische ontwikkeling. Als we willen dat ontwikkelingslanden de omslag maken naar zelfredzaamheid, moeten ze hun economisch weefsel versterken",  zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD).

"Ik zal er de volgende jaren bovendien op toezien dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid voortdurend zorg draagt voor de klimaatimpact van haar interventies. Als we landen zelfredzaam willen maken, moeten ze zich economisch kunnen ontwikkelen. Maar die economische ontwikkeling moet duurzaam zijn. Anders hebben onze inspanningen geen enkele zin."

Vlaanderen moet nog volgen

Heel wat landen, onder meer de VS, Japan, Frankrijk en Duitsland, hadden zich er eerder al toe verbonden om de ontwikkelingslanden financieel te steunen. Op dit moment vindt in Lima de Conferentie over Klimaatverandering van de VN plaats. Vorige week werd België daar nog publiekelijk voor op de vingers getikt omdat het nog geen bijdrage had geleverd.

Voor minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR) is "de bijdrage van België aan het Green Climate Fund is een eerste belangrijke stap om een globaal bindend akkoord te bereiken voor de klimaattop in Parijs 2015. Een dergelijk akkoord is essentieel als we de klimaatopwarming onder de grens van 2° Celsius willen houden."

Ook de regio's moeten het fonds mee financieren. Enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al aangekondigd een bedrag van 600.000 euro te zullen vrijmaken. De federale regering gaat ook aan de Vlaamse en Waalse regering vragen een inspanning te leveren.

Jasper Jacobs

11.11.11: "Eindelijk"

11.11.11 is tevreden dat de federale regering "eindelijk" met geld over de brug komt. "België was al langer eenn van de slechtste leerlingen op vlak van het nakomen van die belofte", onderstreept 11.11.11. "Met deze bijdrage doorbreekt minister Alexander De Croo de jarenlange impasse in ons ingewikkeld land, waardoor er nu eindelijk een substantieel bedrag zal gestort worden door België."

Waar de ontwikkelingskoepel minder over te spreken is, is het gegeven dat het geld afkomstig is uit het krimpende budget voor ontwikkelingssamenwerking. "Nochtans moeten de middelen volgens de internationale engagementen additioneel zijn aan ontwikkelingssamenwerking." De budgetten zouden dus moeten stijgen in plaats van dalen, luidt het.

Tot slot onderstreept 11.11.11 dat klimaatbeleid eigenlijk in belangrijke mate een gewestbevoegdheid is. Vlaanderen en Wallonië laten echter op zich wachten. "Van een beloofd Belgische bedrag tussen 2010 en 2012 van 150 miljoen betaalde Vlaanderen er nog geen 5", aldus de organisatie. Ook het Vlaamse deel van de 3,25 miljoen euro die vorig jaar in Warschau beloofd werd, is nog niet doorgestort. "Nochtans liggen er extra middelen die komen uit de veiling van uitstootrechten."