Greenpeace dagvaardt regering voor openhouden kerncentrales

Greenpeace dagvaardt de Belgische regering omdat ze de kerncentrales in ons land openhoudt. Daarmee schendt de regering haar verplichtingen in het kader van het verdrag van Espoo, klinkt het.

Volgens het verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband -beter bekend als de verdragen van Espoo- moet de regering een grensoverschrijdend participatieproces en milieueffectenrapport (MER) organiseren als het de kerncentrales van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 langer wil openhouden dan de ontwerpleeftijd.

Greenpeace overhandigde vanmiddag zijn eisen aan minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR). De milieuorganisatie richt zich in de eerste plaats op  Tihange 1. Net als Doel 1 en Doel 2 werd die centrale gebouwd in 1975 met een oorspronkelijke levensduur van 30 jaar. In 2003 besliste de regering die levensduur te verhogen naar 40 jaar en eind 2013 schoof de regering-Di Rupo de sluitingsdatum, voorzien op 1 oktober 2015, nog eens met tien jaar op.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beoordeelt de periodieke veiligheidsrevisie en het langetermijnplan van de centrales, maar volgens Greenpeace kan de regering-Michel de verdragen van Espoo Aarhus niet zomaar links laten liggen.

België heeft beide verdragen, die al sinds 1999 van toepassing zijn in ons land, ondertekend. Dit jaar nog bevestigde de Implementatiecommissie van het verdrag de verplichtingen bij de levensduurverlenging van twee reactoren van de kerncentrale van Rivne in Oekraïne.