Kamer bespaart opnieuw op parlementaire weddes

De Kamer bespaart ook volgend jaar 5 procent op de parlementaire weddes. De commissie Comptabiliteit, die de begroting van de Kamer goedkeurt, heeft de eerdere, unanieme princiepsbeslissing van het Bureau van de Kamer daarover bevestigd. Dat melden meerderheidspartijen Open VLD, MR, N-VA en CD&V. De PS en de SP.A hebben zich bij de stemming onthouden.

In een gezamenlijke mededeling wijzen Kamerleden Luk Van Biesen (Open VLD), Denis Ducarme (MR), Roel Deseyn (CD&V) en Veerle Wouters (N-VA) erop dat de Kamer de enige van de vier assemblees is die deze besparing doet, en al voor het vierde jaar op rij. "De federale parlementsleden geven op die manier, net zoals de federale regeringsleden, een signaal van zuinigheid en solidariteit", stellen ze.

PS en SP.A onthielden zich bij de stemming. Volgens Dirk Van der Maelen (SP.A) is de besparing van 650.000 euro binnen de begroting niet afgetrokken van het budget voor lonen en vakantiegeld. Beide partijen dienden een amendement in om de besparing reeds te vertalen in de begroting, maar dat werd weggestemd.

Binnen de meerderheid valt te horen dat het beheerscomité van de Kamer nu gaat bekijken hoe de besparing technisch en praktisch zal worden doorgevoerd. Dat is de reden waarom de besparing nog niet is opgenomen in de begroting. Er wordt gegarandeerd dat de ingreep vanaf 1 januari 2015 blijft gelden.

Daarnaast dienden de socialisten een amendement in om te verzekeren dat de besparing "zoals in het verleden" te laten terugvloeien naar de Schatkist, maar ook dat haalde de eindmeet niet. Volgens Van der Maelen (SP.A) wil de meerderheid het geld onderbrengen in een soort reservefonds.