Leuven gaat stuk van 12e-eeuwse omwalling Handbooghof restaureren

De Leuvense gemeenteraad heeft beslist om het stuk van de 12e-eeuwse stadsomwalling aan het Handbooghof tussen de Brusselsestraat en de Brouwerstraat te restaureren. Met inbegrip van de heraanleg van de omgeving worden de kosten hiervoor geraamd op 2,1 miljoen euro. De stad rekent op subsidies ten belope van 1,49 miljoen euro van Onroerend Erfgoed.

De omwalling aan het Handbooghof is een van de vijf restanten de stad nog rijk is van de oude stadsmuur uit de 12e eeuw. Deze was oorspronkelijk 2,7 km lang, had 31 torens en 11 poorten, maar werd in de 18e eeuw grotendeels afgebroken. Het stuk Handbooghof is erg vervallen. In 1979 kwam een deel van de muur naar beneden. In 2006 trok Leuven nog circa 80.000 euro uit voor dringende instandhoudingswerken. Het opstellen van de restauratieplannen werd jarenlang bemoeilijkt door het feit dat een stuk muur deels eigendom was van twee private eigenaars. Met hen werd een overeenkomst bereikt.

De muur zal worden gerestaureerd waarbij de in slechte staat verkerende hogere delen van de muur voor een stuk zullen worden gedemonteerd en met de oorspronkelijke stenen weer opgemetseld. Daarnaast wordt ook de omgeving gerenoveerd. Zo wordt het vroegere historische gildenhuis op deze plaats geëvoceerd door de contouren van dit gebouw op te trekken in groene bloembakken. Over dit alles werd overeenstemming bereikt met Onroerend Erfgoed. De werken zullen 400 dagen duren. De start is afhankelijk van de toekenning van de Vlaamse subsidies.