Meer gratis EHBO-opleidingen voor scholen en sportclubs

Rode Kruis Vlaanderen verdubbelt het aantal gratis EHBO-opleidingen voor trainers, bestuursleden en jeugdbegeleiders. Jaarlijks zullen ook vijf keer meer leerkrachten een meerdaagse training kunnen volgen.

In Europa gebeuren er drie keer meer letselongevallen tijdens het sporten dan bij verkeersongevallen. Ook ongevallen op school komen bijna 2,5 keer meer voor, aldus het Rode Kruis Vlaanderen.

"Eerstehulpkennis is in dergelijke omstandigheden cruciaal", zegt woordvoerster An Luyten. "Door cursussen gratis aan te bieden, wordt de drempel verlaagd en denken we dat de interesse zal vergroten."

Om het aantal EHBO-opleidingen voor volwassenen die met jongeren werken aanzienlijk te verhogen, gaan Rode Kruis Vlaanderen en verzekeraar AG Insurance een samenwerking aan

"De drie uur durende cursus 'Eerste Hulp bij sportclubs' wordt verdubbeld van 25 naar 50 gratis opleidingen per jaar. Doelgroep daarvan zijn de trainers, bestuursleden en jeugdbegeleiders van de met AG Insurance verbonden clubs. Dat komt neer op een potentieel van meer dan 3.500 personen die in de komende 5 jaar zullen worden opgeleid tot eerstehulpverlener op en rond de sportterreinen."

Ook meer leerkrachten opleiden

In het onderwijs wordt het aantal opgeleide leerkrachten vervijfvoudigd naar honderd gratis cursussen per jaar.

"Aan het eind van deze intensieve vijf dagen durende vorming ontvangen de leerkrachten een Brevet Eerste Hulp, alsook een pedagogische bagage die hen toelaat om zelf de opleiding aan de leerlingen te geven volgens de methodieken van Rode Kruis Vlaanderen. De bedoeling is om op die manier meer dan 60.000 extra jongeren te bereiken, of twintig procent van de totale schoolpopulatie, in de komende 5 jaar."