Reynders: "Doel is nieuw evenwicht met Rusland"

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) roept op tot het "vinden van een nieuw evenwicht" in de onderlinge verstandhouding met Rusland. Hij had in Moskou een ontmoeting zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.

De twee ministers hebben de evolutie van de relaties tussen België en Rusland besproken, in het licht van de Europese economische sancties tegen Rusland, de crisis in Oekraïne, het respect voor de mensenrechten en de crisis in het Midden-Oosten.

Lavrov benadrukte het belang van de economische banden tussen beide landen, Reynders riep op tot het "vinden van een nieuw evenwicht" in de onderlinge verstandhouding.

Zowel België als Rusland willen dat het staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne blijft duren. "De OVSE moet daarover waken", zegt Reynders. Hij legt uit dat het beschermen van de mensenrechten op heel het Oekraïense grondgebied moet gebeuren, terwijl Oekraïne ook nood heeft aan hervormingen, vooral een decentralisatie van de macht.

"Het doel is niet Rusland isoleren, maar een nieuw evenwicht vinden", zegt Reynders. Volgens hem willen de Belgische bedrijven die niet getroffen worden door de sancties gewoon hun activiteiten met hun Russische partners voortzetten.

"Het is jammer dat de Europese verantwoordelijken denken dat de sancties voor een betekenisvolle verandering kunnen zorgen in de Oekraiënse situatie en op die manier negeren wat Rusland voor Oekraïne heeft gedaan, zowel financieel als politiek", vindt Lavrov.