Voedsel of drank uit blikjes jaagt je bloeddruk de hoogte in

Iets eten of drinken rechtstreeks uit blik heeft een negatief effect op onze bloeddruk. Tot die conclusie zijn wetenschappers aan de Seoul National University in Zuid-Korea gekomen na experimenten. Aan de binnenkant van blikjes die gebruikt worden in de voedingsindustrie zit een chemische stof die onze bloeddruk onherroepelijk negatief beïnvloedt.
McPHOTO / INSADCO / Bilderbox

De schadelijke stof aan de binnenkant van blikjes is bisphenol A, ook bekend als BPA. BPA is in ons dagelijks leven moeilijk te mijden. Voor veel mensen behoort een dagelijks blikje frisdrank immers tot hun vast voedingspatroon. De chemische stof komt ook voor in verscheidene soorten plastiek.

Eerder onderzoek wees al op een verband tussen contact met de stof, en negatieve gezondheidsparameters zoals obesitas.

Uit nieuw onderzoek van Koreaanse wetenschappers, dat gepubliceerd werd in het Amerikaanse wetenschapsblad "Hypertension", wordt het rechtstreeks verband aangetoond tussen drinken uit blik en een verhoogde bloeddruk.

Glas versus blik

Voor hun onderzoek deden de Koreaanse wetenschappers een experiment met 60 proefpersonen ouder dan 60 jaar. Ze kregen op verschillende tijdstippen allemaal hetzelfde drankje aangeboden, telkens geserveerd uit een andere verpakking.

De wetenschappers zorgden op die manier voor drie verschillende situaties: groep 1 kreeg twee porties sojamelk uit blik, groep 2 kreeg zijn melk uit glazen flesjes, en de derde groep kreeg een portie uit blik en een portie uit flessen.

De proefpersonen kwamen voor het onderzoek drie keer langs. Ze dronken telkens twee porties melk, uit een bepaalde recipiënt. Elke proefpersoon kwam beurtelings in alle situaties terecht. De volgorde daarvan werd voor iedereen willekeurig bepaald.

Hogere bloeddruk, maar geen andere hartslag

Twee uur na het nuttigen van de sojamelk werden bij de proefpersonen drie parameters gecontroleerd: de concentratie aan BPA in hun urine, hun bloeddruk en hun hartslag.

Uit de urinetest bleek dat de BPA-concentratie bij de groep die de melk dronk uit een blikje significant hoger was dan bij de groep die mocht drinken uit een glazen flesje. Bij die groep was de BPA-concentratie het laagst.

De bloeddruk van de "blikken" groep was ook significant hoger dan bij de "glazen" groep. Qua hartslag verschilden de verschillende groepen niet significant van elkaar.

Er is dus een link tussen de blootstelling aan de stof BPA, door het nuttigen van levensmiddelen uit blik, en een verhoogde bloeddruk. Een hoge bloeddruk kan onder meer het risico op hart- en vaatziekten doen toenemen.