"Geef studenten na eerste semester degelijk advies"

De Vlaamse onderwijsraad (Vlor) doet een aantal voorstellen om te vermijden dat studenten er te lang doen over doen om een bachelordiploma te halen.

De raad vraagt onder meer aan de minister om te onderzoeken of studenten die zwakke resultaten halen na hun eerste jaar hogeschool of universiteit verplicht kunnen worden bijgewerkt of geheroriënteerd naar een andere richting.

Daarbij zouden de studenten na het eerste semester degelijk studieadvies moeten krijgen, zodat wie gevaar loopt om te mislukken, gewaarschuwd is. Universiteiten en hogescholen kunnen nu al maatregelen opleggen als studenten niet geslaagd zijn op de helft van hun vakken.

De Vlor vraagt nu om dit te verstrengen. Wie niet geslaagd is voor zes op de tien vakken zou voorwaarden opgelegd krijgen om zijn studie voort te mogen zetten.

De KULeuven besliste eerder al dat zwaar gebuisde studenten, die in hun eerste jaar geen dertig procent van hun vakken met succes afronden, kunnen geweigerd worden voor het tweede jaar.