"Vervuilende auto's enkel bij pollutiepiek uit Brussel gebannen"

Brussel werkt aan een zone waar vervuilende auto's worden gebannen, maar de maatregel zal enkel van kracht zijn bij een pollutiepiek. Dat is te horen bij minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH).

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Brussel een lage-emissiezone plant. Ook onder meer Antwerpen en Parijs werken aan een dergelijk initiatief. Maar het project in Parijs, waar het stadsbestuur alle dieselwagens wil bannen, is te radicaal, vindt Fremault. Brussel zal ook minder ver gaan dan Antwerpen, dat een permanente lage-emissiezone plant.

"In Brussel zal de zone gelinkt worden aan de bestaande pollutiedrempels", is te horen op het kabinet-Fremault. Nu al is er een snelheidsbeperking als de eerste drempel, het zogenaamde smogalarm, wordt overschreden. Bij een tweede drempel, die nog nooit werd gehaald, worden nummerplaten alternerend toegelaten in het gewest.

In de loop van 2015 zal het gewest beslissen hoe groot de zone precies wordt en welke wagens worden verboden bij verhoogde pollutie.