"We blijven onverkort engagementen uitvoeren"

We blijven onverkort onze engagementen uitvoeren zolang we mogen en kunnen." Dat zegt eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V, foto) bij de voorstelling van het budget 2015 en een aangepast meerjarenplan 2014-2019 van de provincie Oost-Vlaanderen.

"We honoreren onze engagementen als een goede huisvader, maar zodra men ingrijpt op onze bevoegdheden, gaan we ons meerjarenplan bijstellen", klonk het nog. Vermoedelijk zal dat voor het budget vanaf 2017 het geval zijn.

Voor 2015 werden woensdagmiddag verschillende beleidsinitiatieven voorgesteld. Op economisch vlak onderzoekt de provincie of er, naast de bio-energiecluster, ook andere economische of sector-overschrijdende clusters groeipotentieel vertonen. "Een voorbeeld van een nieuwe cluster kan het recycleren van afvalstoffen en omzetten tot bruikbare stoffen zijn", verduidelijkt gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD). Oost-Vlaanderen wil ook meer participatie van burgers aan het ruimtelijk beleid, en zet daarvoor een voltijdse medewerker in.

"We denken ook aan groepsaankoop zonnepanelen"

Gedeputeerde Peter Hertog (SP.A) zegt dat de provincie, naast de (vierde) groepsaankoop groene stroom, ook denkt aan een groepsaankoop van zonnepanelen. Wat de komende tien fietssnelwegen betreft, wordt uitgezocht hoe die uniform ingericht kunnen worden. Op vlak van cultuur zegt gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) dat het Provinciaal Archeologisch Museum wordt gerenoveerd en verdubbeld in oppervlakte en ook het Caermersklooster verder gerestaureerd wordt.

Op het vlak van sport wil gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open VLD) verder inzetten op G-sporten, de nadruk ligt op de fiets. Omdat het mountainbikenetwerk is afgewerkt, worden vier nieuwe ruiterroutes aangelegd. In Puyenbroeck komt een BMX-parcours en de golfbaan wordt van negen naar achttien holes uitgebreid. De middelen voor innovatie in de sport worden verminderd, de sponsoring "Oost-Vlaanderen wielerprovincie" wordt voortgezet."

Als antwoord op de toenemende vergrijzing en de daarbij horende stijging van de nood aan zorg, investeert gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V) in projecten die wonen, zorg en welzijn combineren. Door de afschaffing van het provinciefonds worden een aantal projecten stopgezet, waaronder gezondheidsbevorderende initiatieven voor kansengroepen, net als het lokaal drugbeleid, multidisciplinair overleg van mantelzorgers in thuiszorg en een flinke besparing in ondersteuning van vormingsinitiatieven in de jeugdhulp.

AP2013