Belastinginspecteurs willen vermogensbelasting

In een open brief in De Morgen vragen acht belastinginspecteurs - allemaal van socialistische huize - een vermogensbelasting. Door gunstige fiscale regimes, zo betogen ze, heeft de tien procent rijkste Belgen amper belastingen betaald bij de opbouw van hun kapitaal.

"Het enige wat ontbreekt voor een vermogensbelasting op de rijkste Belgen is politieke wil." In een opiniestuk in De Morgen gooien medewerkers van de FOD Financiën het heikele politieke thema van de tax shift terug op tafel. Net op een ogenblik dat de regering zijn uiterste best doet om het publieke debat daarover te onderdrukken.

Het is uitgerekend de administratie van minister Johan Van Overtveldt (N-VA), die eerder al een tax shift van tafel veegde.

In het opiniestuk pleiten de medewerkers voor een vermogensbelasting op de 10 procent rijkste Belgen. Ze voeren aan dat die groep bij de accumulatie van hun kapitaal amper belastingen hebben betaald, onder meer door gunstige fiscale regimes. Vaak zijn de meest kapitaalkrachtigen ook zij die de achterpoortjes kunnen vinden.

De acht medewerkers, die lid zijn van de socialistische vakbond ACOD, kennen de materie van binnenuit, maar benaderen die ook via een duidelijke invalshoek. De vakbonden pleiten al langer expliciet voor een verschuiving van de lasten op arbeid naar kapitaal.