Gemiddelde CO2-uitstoot nieuwe wagens duikt onder 120 g/km

Nieuwe personenwagens worden almaar zuiniger. Sinds augustus duikt de gemiddelde CO2-uitstoot van de in België nieuw ingeschreven wagens bovendien stelselmatig onder de grens van 120 g/km. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven personenwagens was in december 2011 al eens eenmalig lager dan 120 g/km, maar dat was toen te wijten aan de afschaffing van de ecopremie voor zuinige voertuigen op 1 januari 2012, met een stormloop op dergelijke voertuigen tot gevolg.

België scoort inzake CO2-uitstoot van personenwagens iets beter dan het Europees gemiddelde: 124 g/km in 2013 tegenover 127 g/km voor heel Europa. De Europese regelgeving bepaalt dat tegen 2015 de gemiddelde CO2-uitstoot op 130 g/km moet liggen en tegen 2020 op 95 g/km, daar waar die in 1995 nog uitkwam op 186 g/km.

Dieselwagens (gemiddeld 116 g/km) blijven een stuk beter scoren op CO2-uitstoot dan benzinewagens (126 g/km), maar die laatste stoten dan weer minder vervuilende stoffen uit zoals NOx en fijn stof.

De FOD wijst er ten slotte op dat de CO2-waarden de cijfers zijn die gemeten werden op testbanken in laboratoria en dus niet op de openbare weg. Dit om een objectieve vergelijking toe te laten tussen de automerken en -modellen. In het dagelijkse verkeer kunnen die waarden heel wat hoger uitkomen.