Kamercommissie heeft begroting 2015 goedgekeurd

De Kamercommissie Begroting en Financiën heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd. Dat gebeurde met elf stemmen van de meerderheid voor en vijf tegenstemmen van oppositiepartijen PS, SP.A en Ecolo-Groen. Het budget werd op een aantal punten geamendeerd, maar die aanpassingen brachten geen fundamentele wijzigingen teweeg. Volgende week buigt de plenaire Kamer zich over de begroting.

De bespreking van het centrumrechtse begrotingswerk nam verschillende vergaderingen in beslag, met onder meer vertegenwoordigers van het Rekenhof en de Europese Commissie die tekst en uitleg kwamen geven bij hun beoordeling van het budget 2015.

Veel discussie ging tijdens de debatten over de indexsprong en over de vraag of er wel voldoende middelen voorzien zijn, in enerzijds de interdepartementele provisie en anderzijds in een reservefonds dat was voorzien om een verslechtering van de economische groei op te vangen. De oppositie hamerde er meermaals op dat beide potjes onvoldoende gespijsd zullen worden.

De plenaire vergadering buigt zich volgende week woensdag en donderdag nog over de begroting. Vrijdag staat de plenaire bespreking van de programmawet op het programma.