Minder huurders kopen hun sociale woning aan

Het aantal huurders dat gebruik maakt van de mogelijkheid om hun sociale woning aan te kopen is in de periode 2011-2013 gedaald van 96 tot 84. In de eerste tien maanden van 2014 werden 70 sociale woningen aangekocht, wat op jaarbasis (77) een nieuwe daling betekent. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD).

In een aantal gevallen kan de zittende huurder een beroep doen op het kooprecht om zijn sociale woning aan te kopen. Dit is het geval als de huurwoning minstens 15 jaar als sociale woning verhuurd wordt en de huurder de woning zelf al minstens 5 jaar bewoont en geen andere woning of bouwgrond bezit. Er gelden ook enkele uitzonderingen op deze regel. De betrokkenen moeten bij de aankoop slechts 1,5 procent registratierechten betalen.

De Afdeling Toezicht heeft volgens minister Homans vastgesteld dat niet alle sociale huisvestingsmaatschappijen de verplichting naleven om bij het sluiten van de huurovereenkomst de sociale huurders te informeren over het tijdstip waarop ze de woning kunnen aankopen. Daarom werd onlangs beslist om de controles op de inschrijving en toewijzing van sociale huurwoningen met dit aspect uit te breiden.