Mogelijk toch geen indexsprong in januari

De kans is groot dat het loon van een grote groep werknemers in januari toch geïndexeerd wordt. De door de regering-Michel geplande indexsprong is nog niet rond. Werkgeversorganisaties en het sociaal secretariaat SD Worx geven aan dat het daardoor moeilijk wordt de indexering van een groot aantal lonen volgende maand te vermijden.

Om de indexsprong door te voeren, is een wetswijziging nodig, maar volgens de krant De Tijd is het zo goed als onmogelijk dat die er nog komt voor januari. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) ontkent noch bevestigt. "Momenteel wordt gewerkt aan wetteksten die juridisch sluitend zijn en waardoor de indexsprong voor elke sector 2 procent loonmassabesparing zal opleveren", klinkt het.

De lonen van de 400.000 bedienden die onder het algemeen paritair comité van de bedienden vallen, worden traditioneel in januari geïndexeerd. Hetzelfde geldt voor de werknemers in het bank- en verzekeringswezen, de horeca, het transport en de voedingssector. Volgens schattingen van SD Worx gaat het voor de bedienden wellicht om een indexaanpassing van 0,03 procent. Wie 3.000 euro bruto per maand verdient, zal dus 0,90 euro meer krijgen.

Werkgeversorganisaties reageren ontevreden. "We hebben nood aan rechtszekerheid", klinkt het bij het Verbond van Belgische Ondernemingen. "De indexsprong moet zo snel als mogelijk worden doorgevoerd."

Hoe dan ook zal de regering de indexsprong doorvoeren, maar het is dus niet zeker of die vanaf januari ingaat.