N-VA kan deel uitmaken van Blankenbergse coalitie

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelt dat de voordrachtsakte van N-VA'ster Daphné Dumery om schepen te worden in Blankenberge ontvankelijk is. Daarmee wordt het licht op groen gezet om de coalitiewissel in de kuststad te voltrekken. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen sprak zich vanochtend tijdens een openbare zitting uit.

Eind oktober kondigde Open VLD aan dat ze N-VA aan boord zou hijsen van de coalitie. De beslissing kwam er door het plotse ontslag van eerste schepen Johan Van Eeghem (SP.A). Normaal zou diens partijgenoot Jurgen Content zijn plaats innemen, maar er werd geoordeeld dat de stabiliteit daarmee in het gedrang kwam.

Dus werd voor de N-VA gekozen, terwijl Content overbleef als schepen zonder functies. Content weigerde zich neer te leggen bij de voordrachtsakte van Daphné Dumery (foto). Volgens hem en zijn partij was de akte niet geldig omdat de handtekeningen van Open VLD ontbraken en omdat er sporen waren dat bepaalde fragmenten achteraf werden gewist.

De voorzitster van de gemeenteraad wou zich niet uitspreken over de ontvankelijkheid en dus ging het dossier naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die de akte nu dus ontvankelijk verklaarde. "We hopen dat deze beslissing voldoende is om het partijpolitiek getouwtrek achter ons te laten. Alle klokken zijn gehoord en de bevoegde instanties hebben zich uitgesproken", reageerde Björn Prasse, voorzitter van Open VLD Blankenberge.