Nu ook wetenschappelijk bewezen: vrouwen zijn betere chauffeurs

Dat mannen zichzelf als de beste chauffeurs ter wereld beschouwen, is al langer geweten. Maar hun gevoel wordt nu ontkracht door een onderzoek van het BIVV. Daaruit blijkt dat vrouwen minder ongevallen veroorzaken, drinken en rijden minder vaak combineren en vaker hun gordel dragen.

Ongeacht het tijdstip van de dag of nacht blijkt dat mannen dubbel zo vaak (3 procent) dronken rijden dan vrouwen (1,3 procent). "Vrouwen aan het stuur zijn niet alleen voorzichtiger op het moment dat ze moeten beslissen om al of niet te rijden. In het algemeen drinken ze ook significant minder alcohol", staat te lezen in het onderzoek. 

Bovendien dragen vrouwen ook vaker dan mannen hun gordel, al is dat maar een klein verschil (87,6 procent bij de vrouwen tegenover 85,3 procent bij de mannen). Het BIVV benadrukt wel dat het aantal vrouwen dat de gordel draagt altijd al hoger is geweest dan het aantal mannen.

Minder (ernstige) ongevallen

Vrouwen vertegenwoordigen 40 procent van de verkeersslachtoffers, of ze nu bestuurder, passagier of voetganger zijn. 33 procent van de vrouwelijke verkeersslachtoffers waren passagiers.  Daarnaast zijn er in de leeftijdscategorie 20 tot 24-jarigen tot 1,5 keer meer mannelijke slachtoffers dan vrouwelijke.

Als vrouwen al een ongeluk veroorzaken, blijkt dat ook vaker een minder ernstig ongeval te zijn: dergelijke ongelukken hebben twee keer minder vaak een dodelijke afloop dan die met een mannelijke bestuurder.