Spontane staking in gevangenis Ittre

De cipiers van de gevangenis van Itter hebben het werk spontaan neergelegd. De voorbije dagen werd enkel een minimumdienst geleverd. De directie drong aan op duidelijkheid. Daarop werd gekozen voor het stakingswapen, al is het niet duidelijk hoelang deze actie zal duren. Het personeel is ongerust over de besparingen bij de federale overheid.

"De cipiers zijn al enkele dagen kwaad. Er circuleren besparingsplannen in de gevangenis en er zijn communicatiefouten gemaakt", verklaarde secretaris Michel Jacobs van de socialistische overheidsbond.

Hij zegt "begrip" te hebben voor de ongerustheid van het personeel, "zeker als men de huidige situatie kent, waarbij er bespaard moet worden en tegelijk meer gevraagd wordt van de mensen".

Op 16 december staat er een ontmoeting gepland tussen de vakbonden en minister van Justitie Geens. De sociale dialoog blijft dus open, maar vanuit vakbondskant waarschuwt men dat de vlam kan overslaan naar andere gevangenissen als de onzekerheid niet wordt weggenomen.

Het ACV plant op die dag een algemene staking in alle Belgische gevangenissen. VSOA en ACOD nemen daar niet aan deel, maar wachten de uitkomst van het overleg met minister Geens af.