Staes: “Verhofstadt verhindert onderzoekscommissie over Luxleaks”

Nu er nieuwe onthullingen zijn in het dossier-Luxleaks verwijt Europarlementslid Bart Staes (Groen) Guy Verhofstadt dat hij de oprichting van een onderzoekscommissie in het Europees parlement verhindert. “Zijn liberale fractie kan daarvoor de stemmen aanleveren, maar doet dat niet.” Volgens Verhofstadt echter verliest Groen zijn tijd met “symboolpolitiek.”

Staes, één van de ondertekenaars, vindt dat Guy Verhofstadt, als leider van de fractieleider over de brug moet komen. “Conservatieven, socialisten en liberalen willen niet tekenen, omdat anders de positie van de commissie-Juncker in gevaar zou komen."

Staes denkt dat Verhofstadt zo de oprichting van een onderzoekscommissie verhindert. "In ruil daarvoor krijgt hij een rapporteur als de rapporten over LuxLeaks opgesteld worden en krijgt hij informatie uit de eerste hand.”

Verhofstadt pareert de aanval van Staes met de stelling dat de groenen aan “symboolpolitiek” doen. “Met die handtekeningen wordt het voorstel van een onderzoekscommissie enkel geagendeerd. Aangezien de conservatieven en socialisten – die een meerderheid hebben in het Parlement - tegen een onderzoekcommissie zijn, overleeft het voorstel nooit een stemming. Dat weten de groenen ook. Als zij hun tijd willen verdoen met symboolpolitiek, mij niet gelaten. Onze fractie gaat voor een concreet resultaat.”

Dat bestaat er in dat er nu twee rapporten opgesteld worden vanuit het Europese parlement, en die moeten volgens Verhofstadt uitmonden in een wetgevend voorstel aan de commissie om belastingontduiking en –ontwijking in Europa te verhinderen.

Bandbreedte

Zo’n 160 stemmen van Europarlementsleden voor de oprichting van een onderzoekscommissie naar Luxleaks liggen er ondertussen. Dat is net niet genoeg: er zijn er 188 nodig, of één vierde van het totale aantal leden van het parlement.

Vandaag riep Verhofstadt al op om dat proces te versnellen. “Want de nieuwe onthullingen tonen aan dat er binnen Europa geen eerlijke fiscale concurrentie speelt en dat vooral multinationals veel te makkelijk de mazen tussen de nationale systemen vinden.”

Uiteindelijk hoopt Verhofstadt dat de Europese belastingtarieven op elkaar afgestemd worden. “Er moeten bandbreedtes komen waarbinnen de nationale belastingregimes op een eerlijke en transparante manier met elkaar kunnen concurreren. Het probleem is niet de fiscale concurrentie in Europa, maar dat het geen eerlijke concurrentie is.”