"Arrest rond Spaanse havenarbeidswetgeving zal worden onderzocht"

Federaal vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal het arrest van het Europees Hof omtrent de havenarbeidswetgeving in Spanje "grondig onderzoeken". Dat arrest zou gevolgen kunnen hebben op de Belgische wet-Major. Minister Peeters spreekt zich daar voorlopig nog niet over uit, maar zegt wel dat de kwestie "volgende week op hoog niveau wordt besproken met de Europese Commissie en de Europese diensten". "Een modernisering van onze havenarbeid kan op een aantal punten, maar dit moet gebeuren met respect voor en in overleg met de sociale partners", aldus Peeters.
Jonas Roosens

Een wet in Spanje die laad- en losbedrijven in havens verplicht financieel deel te nemen aan een nv die verantwoordelijk is voor het in dienst nemen van havenarbeiders en die de bedrijven verbiedt eigen personeel aan te trekken, is in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest. Volgens professor en advocaat Eric Van Hooydonk, die gespecialiseerd is in maritieme wetgeving, zet de uitspraak de Belgische wet-Major "sterk op de helling".

CD&V-minister Kris Peeters wil het arrest eerst "grondig bestuderen". "Een juridische analyse is nodig, en ik wil mij er voor hoeden voorbarige conclusies te trekken met betrekking tot de situatie in de Antwerpse haven", klinkt het.

Op 23 maart ontving de federale regering een ingebrekestelling van de Europese Commissie met betrekking tot de organisatie van de havenarbeid. "De afgelopen maanden waren er verschillende contacten tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met de Europese Commissie, om het Belgisch model van havenarbeid te beargumenteren", legt Peeters uit. En volgende week is er dus volgens Peeters topoverleg over het dossier.