"Niet altijd toestemming nodig voor verwerking bewakingsbeelden"

Mensen die zich op de openbare weg bevinden en van wie het doen en laten wordt gefilmd door een privébewakingscamera, kunnen zich niet noodzakelijk beroepen op de wetgeving die zegt dat ze hun toestemming moeten geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Dat is het gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie.

Een Europese richtlijn uit 1995 zegt dat het niet mogelijk is om persoonsgegevens te verwerken zonder dat de betrokken persoon daar expliciet mee akkoord gaat. Activiteiten die uitsluitend persoonlijk of huishoudelijk van aard zijn, vallen buiten het toepassingsgebied van die richtlijn.

Toch bestond er nog wat onduidelijkheid over de geldende regels. Het Hof moest zich buigen over een zaak uit Tsjechië. Een particulier die het beu was dat de ramen van zijn huis door onbekenden werden ingegooid, installeerde aan zijn voorgevel een bewakingscamera. De stenengooier werd bij een nieuwe aanslag gefilmd en kon op basis van de cameragegevens veroordeeld worden. De verdachte tekende echter beroep aan omdat hij gefilmd werd terwijl hij op de openbare weg stond en geen toestemming had gegeven voor de verwerking van zijn gegevens. De bevoegde Tsjechische rechter volgde zijn argumentatie en legde een boete op aan de man wiens huis bekogeld was.

In hoger beroep werd de kwestie voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie: geldt de richtlijn ook als filmopnames gemaakt worden ter bescherming van het leven, de gezondheid of de eigendom van de betrokkene? Het Hof zegt nu dat het de nationale rechtbanken zijn die moeten waken over de toepassing van de richtlijn en dat ze daarbij rekening moeten houden met "het gerechtvaardigde belang" van wie filmt. In dat geval hoeft de verwerking van de persoonsgegevens niet noodzakelijk plaats te vinden met instemming van de betrokken persoon.

Bovendien staat het de nationale overheden vrij, beklemtoont het Hof, de rechten en plichten die in de Europese richtlijn beschreven staan te beperken als dat noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.