"Zonder akkoord sociale partners, beslist regering zelf"

"Zonder akkoord van de sociale partners, zal de regering zelf beslissen." De uitspraken van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in de Kamer lieten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Zo vuurt hij een waarschuwingssalvo af aan het adres van bonden en werkgevers, die vanochtend voor het eerst in twee maanden weer bijeenzaten.
Jonas Roosens

Twee maanden was het geleden dat de Groep van Tien nog eens de koppen bijeen stak. Vanochtend kwamen ze dan ineens vijf uur bij elkaar. Dat leverde hoopvolle uitspraken op. "We zijn weer on speaking terms", klonk het uit alle hoeken.

Zeker Kris Peeters, de man in de sociale vuurlinie, moet dat als muziek in de oren geklonken hebben. Hij probeert nu al een paar weken om het sociaal overleg weer recht te trekken. Maar als geen ander weet hij hoezeer het overleg slabakt.

In de Kamer vuurde hij dan ook een opmerkelijk waarschuwingssalvo af. "Als de sociale partners geen akkoord vinden, zal de regering zelf beslissen." Een ondankbare taak, suggereerde hij. "Het is moeilijk om sociaal overleg voor te bereiden als er tegelijkertijd acties zijn."

Geen millimeter vooruitgang

Van een compromis onder sociale partners is inderdaad geen sprake. Ondanks de vergadering van gisteren zijn de posities geen millimeter opgeschoven. De bonden sturen nog steeds aan op een fundamentele ommekeer in het regeringsbeleid over tijdskredieten of brugpensioen. Dat de regering voorstelde om dat wat soepeler te faseren of uit te stellen, volstaat niet.

Daarmee blijven ze lijnrecht tegenover de werkgevers staan. Die ook niet van plan zijn om aan hun compensatie van honderd miljoen voor het eenheidsstatuut te verzaken.

En dus zitten de gesprekken strop. De boodschap van Peeters is dan ook als volgt te lezen: we zijn niet van plan om af te wijken van het regeerakkoord. "We hebben ruimte gegeven", zo verwees hij naar een aantal toegevingen, "maar nu is het aan de sociale partners om stappen vooruit te zetten".

Het is al de tweede keer in korte tijd dat Peeters op deze manier druk zet. Maar deze keer gaat het hem niet enkel over tijdskrediet of brugpensioen, zoals vorige week. Nu noemde hij ook de verdeling van de welvaartsenveloppe - het geld dat er is om de uitkeringen op te waarderen en de tweede fase in de onderhandelingen (waarbij de indexsprong en eventueel zelfs een vermogenswinstbelasting de derde is).

Volgende week, na de staking, is er weer een vergadering van de Groep van Tien. Peeters: "En dan zullen we zien hoe het verder kan."