Aarschot in beroep tegen hogere brandweerfactuur

De gemeenteraad van Aarschot heeft beslist om bezwaar in te dienen tegen het feit dat het in de nieuwe brandweerzone Vlaams-Brabant, die op 1 januari 2015 wordt opgericht, veel meer zal moeten betalen voor de diensten van de brandweer terwijl er aan de dienstverlening niets verandert. Het aandeel in de kosten van deze zone zou hierdoor stijgen van 3,01 tot 5,14 procent. Eerder namen in deze brandweerzone Diest, Glabbeek en Linter al een identieke beslissing.

In tegenstelling tot nagenoeg overal elders in Vlaanderen konden de gemeentebesturen in deze zone geen consensus bereiken over de verdeling van de kosten in hun toekomstige brandweerzone. Om die reden moest de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte de knoop doorhakken en een verdeelsleutel tussen de gemeente die deel uitmaken van de zone bepalen op basis van wettelijk vastgelegde criteria zoals de residentiële en actieve bevolking, de oppervlakte, het KI, belastbaar inkomen, operationeel risico's, gemiddelde interventietijd en financiële draagkracht van de gemeente.

Volgens Aarschot gaat de voorgestelde verdeelsleutel in tegen een van de drie basisprincipes van de brandweerhervorming "dat elke burger recht heeft op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht". Het stadsbestuur wil dat de definitieve bijdragen pas worden vastgesteld op het ogenblik dat de brandweer overal op dezelfde manier georganiseerd wordt en pleit daarom voor een overgangsperiode van 10 jaar in plaats van 5 jaar nu.