Ford beslist onderhandelingen verkoop stop te zetten

Gezien het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen over de overname van de perserij van Ford Genk, die samenvalt met de dreigende stopzetting van de productie, heeft Ford beslist om de gesprekken met de kandidaat-overnemers stop te zetten. Dat heeft Ford laten weten in een mededeling.

"Zoals is bevestigd vorige week hebben Ford en andere stakeholders deelgenomen aan gesprekken met een beperkt aantal geïnteresseerde partijen over een levensvatbaar businessplan dat voorziet in de overname op lange termijn voor een beperkt deel van de bestaande Ford Genk-site", stelt de Ford-directie.

"Deze gesprekken vonden plaats tijdens het grootste deel van 2014 en waren gericht op de persactiviteiten op Ford Genk. Ondanks de goodwill en ernstige intenties van alle betrokken partijen in deze gesprekken, is er geen levensvatbaar plan voorgesteld dat Ford het vertrouwen geeft dat een competitieve business onder normale marktvoorwaarden. Het voorziet niet in een stabiele, langetermijntewerkstelling. Gezien het gebrek aan vooruitgang - en de dreigende stopzetting van de productie van Ford Genk - heeft Ford beslist om de gesprekken stop te zetten."

"Blijven zoek naar manieren om Ford-site te herontwikkelen"

Ford blijft echter samenwerken met de Vlaamse regering en andere stakeholders om manieren te vinden om de Ford Genk-site te herontwikkelen. "Dit omvat het inschakelen van een deskundige consultant met uitgebreide ervaring in herstructureringsactiviteiten, zoals bij de herontwikkeling van de ex-Philips-site" aldus de Ford-directie. "Deze moet voorzien in een voorlopige studie over de mogelijke levensvatbare bedrijven en werkgelegenheid voor de Ford Genk-site."

Ford blijft eveneens werk maken van een aangepaste opleiding voor de werknemers die een alternatieve tewerkstelling zoeken, en ontwikkelt een voorstel tot opleidingsprogramma dat toegespitst is op jobs waarnaar een grote vraag is. Dit programma is hoofdzakelijk gericht op het bijstaan van laaggeschoolde werknemers, voor wie het moeilijker wordt dan geschoolde werknemers om nieuwe tewerkstelling te vinden", besluit de Ford-directie.