Wederzijdse erkenning diploma's in Benelux

Begin 2015 willen minister van Werk Kris Peeters en zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's Lodewijk Asscher en Nicolas Schmit hun handtekening zetten onder een besluit dat ervoor zorgt dat diploma's hoger onderwijs die in de drie landen worden behaald automatisch wederzijds worden erkend.

Peeters, Asscher en Schmit zetten hun handtekening onder een Benelux-overeenkomst voor vlottere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Dat gebeurde onder Asschers voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux, het politieke beslissingsorgaan van het Benelux-samenwerkingsverband.

België, Nederland en Luxemburg zullen ook bekijken of via proefprojecten tussen het onderwijs en het bedrijfsleven grensoverschrijdende stages in een of meerdere sectoren opgestart kunnen worden.

De meeneembaarheid van diploma's is belangrijk omdat erkenning in het buitenland nu tijdrovend is en een obstakel om over de grens te werken, zegt Lodewijk Asscher.

Er zijn nu naar schatting meer dan 300.000 mensen die dagelijks over de grens pendelen tussen de Benelux-landen en van en naar de Duitse en Franse grensregio's.

Volgens Peeters kan het akkoord ook kansen creëren voor het noodlijdende Limburg. "We missen werkgelegenheidskansen in grensregio’s als Limburg, die doorgaans een vrij hoge werkloosheid kennen. Dan is het spijtig dat het zoeken naar werk maar in een halve cirkel gebeurt en knelpuntberoepen moeilijk ingevuld geraken."