Wet-Major onder vuur wegens uitspraak over Spanje

Het Europese Hof van Justitie heeft Spanje veroordeeld omdat de Spaanse bedrijven enkel gebruik mogen maken van erkende havenarbeiders uit een lokale pool. Dat kan ook de Belgische wet-Major op de havenarbeid onder druk zetten.

Volgens het Europese Hof in Luxemburg is de Spaanse wet op de havenarbeid in strijd met de Europese richtlijnen. Zo zijn bedrijven in Spaanse havens verplicht om havenarbeiders uit een lokale pool in te zetten en geen andere. Dat gaat in tegen de Europese wetgeving en vrijheid van vestiging en de vrije markt.

Nu gaat die uitspraak enkel over Spanje, maar in België is een min of meer gelijkaardige regeling, de zogenoemde wet-Major die overigens ook al eerder onder vuur lag.

Zo is er een klacht tegen die regeling van Fernand Huts, de topman van het logistieke bedrijf Katoen Natie, omdat hij eerder verplicht werd om erkende havenarbeiders in dienst te nemen in plaats van bedienden voor taken die hij niet als havenarbeid erkende. 

Eerder heeft de Europese Commissie ons land in gebreke gesteld en meer uitleg gevraagd. Volgende week zal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) daarover met de Commissie overleg plegen. 

Wat is dat nu ook weer?

De wet-Major of wet op de havenarbeid werd in juni 1972 van kracht op initiatief van de socialistische minister van Werk Louis Major. De wet verplichtte werkgevers om in de havengebieden havenarbeid te laten verrichten door erkende havenarbeiders en niet door andere mensen.