12,2 miljoen euro voor stadsvernieuwing in Antwerpen, Gent, Vilvoorde en Turnhout

Antwerpen, Gent, Turnhout en Vilvoorde krijgen samen 12,2 miljoen euro voor vier stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De projecten werden naar voren geschoven door een expertenjury, die in totaal negen ingediende dossiers tegen het licht hield.

De vier laureaten zijn Nieuw Zuid - Smart City in Antwerpen (3,2 miljoen euro), Wintercircus in Gent (3,2 miljoen euro), Slim Turnhout in Turnhout (2,6 miljoen euro) en Broek, motor voor samenlevingsopbouw in Watersite in Vilvoorde (3,2 miljoen euro).

Vlaams minister voor Stedenbouw Liesbeth Homans (N-VA) maakt alles samen ruim 12 miljoen euro vrij aan projectsubsidies in het kader van stadsvernieuwing. Dertien Vlaamse centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en 21 provinciale steden kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Eerder keurde Homans voor 360.000 euro conceptsubsidies goed voor Aalst, Antwerpen, Genk, Gent, Lokeren en Oostende.

De minister benadrukt dat de ingediende projecten door een onafhankelijke, externe jury worden geëvalueerd, "Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met tal van criteria: Zo moeten ze een kwaliteitsvolle en duurzame verandering in een buurt of wijk tot stand brengen, moet er voldoende aandacht zijn voor duurzaamheid, moet het ontwerp zowel stedenbouwkundig als architecturaal voldoende kwaliteit bieden, en moet het, vanzelfsprekend, realiseerbaar en haalbaar zijn", licht Homans toe.